Menu

SERVICEVILKÅR

GENERELL INFORMASJON

 • § 1. GENERELL INFORMASJON

  1. Disse vilkårene spesifiserer reglene for bruken av “Bookingsystemet” for en tredjepart som tilbyr sine tjenester via nettsiden www.eSkyTravel.no og Call Senteret, inkludert booking og kjøp av: flybilletter, reiseforsikring, hotell tilbud, reisepakker, charter-reiser, togbilletter og andre tilbud tilgjengelige via Bookingsystemet.
  2. Administratoren til bookingen av fly er eSky.pl S.A, med hovedkontor i Katowice (40-265), på ul. Murckowska 14A, registrert i Entreprenørregisteret holdt av Katowice-Wschód Tingrett i Katowice, 8. kommersiell divisjon av det nasjonale tingsregisteret under KRS 0000383663, mva.nr.: 9481987199, REGON 670140736, aksjekapital 1 019 525.60 PLN betalt i sin helhet, som er en merverdiavgift betaler, videre referert til som eSky.
  3. Bruk av tilbudene i Bookingsystemet og Call Senteret (på telefonnummer tilgjengelige via nettsiden www.eSkyTravel.no), krever godkjenning av de følgende bestemmelsene begrunnet i disse Vilkårene. Godkjenningen utgjør en intensjonserklæring og skaper med dette juridiske forpliktelser mellom Bruker og eSky som tjenesteyter.
  4. Brukeren har rett til å kopiere, reprodusere og lagre innholdet av disse Vilkårene gratis, men uten rettigheten til å distribuere dem kommersielt.
  5. Handelsnavn, navn, beskrivelser og varemerker presentert på www.eSkyTravel.no er lovbeskyttet. Hver Bruker er forpliktet til å avstå fra enhver handling som krenker de immaterielle rettighetene til personer som har rett til disse navnene, beskrivelsene og varemerkene.
  6. Med mindre annet er oppgitt, tilhører alle opphavsrettigheter til tekster, bilder, fotografier og annet materiale som finnes på nettsiden www.eSkyTravel.no eSky. Alle varemerker som ikke tilhører eSky brukes kun til informasjonsformål og tilhører deres eiere.
  7. Kopiering, modifisering og overføring (enten elektronisk eller på en annen måte), samt duplisering, bruk og distribusjon av materialer som finnes på nettsiden www.eSkyTravel.no er kun tillatt med samtykke fra eieren. Informasjonen som er tilgjengelig på eSky-nettsider kan kun brukes i samsvar med lov.
  8. Hver Bruker må overholde disse Vilkårene fra det tidspunktet de påtar seg handlingen til å bruke Bookingsystemet.
  9. Brukeren kan bruke Bookingsystemet dersom enheten eller IT-systemet de bruker oppfyller de tekniske minimumskravene angitt nedenfor:
   • datamaskin, bærbar enhet eller annen multimedieenhet med Internett-tilgang;
   • tilgang til e-post og en aktiv e-postadresse;
   • oppdatert nettleser, inkludert: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Edge;
   • akseptering av informasjonskapsler og Javascript-støtte i nettleseren;
   • en applikasjon som åpner PDF-dokumenter;
   • minimum 3G-dataoverføringshastighet.
  10. Booking og kjøp av spesifikke produkter tilgjengelige i Bookingsystemet er en individuell transaksjon utført av Brukeren hver gang, og underlagt vilkår og betingelser spesifisert av hver tredjepart. Kjøpet av hvert produkt er underlagt tilpassede vilkår og betingelser for hver tjeneste som er tilgjengelig i Bookingsystemet.
  11. På grunn av Flyselskapenes forskjellige vilkår og betingelser, anbefales det å ankomme flyplassen minst 3 timer før flyets avreise for å unngå organisatoriske vanskeligheter med tjenesten.
  12. Det kan være nødvendig å kommunisere på engelsk for å bli kjent med Transportørers tarifforhold, få opplysninger fra et konkret flyselskap eller enhet som leverer tjenester til Brukeren, samt få levert tjenester som omfattes av dette Reglementet.
  13. Hver Bruker har muligheten til å opprette en eSky-konto, som vil muliggjøre bruk av tilleggsfunksjoner som forenkler kjøp av tjenester som tilbys på www.eSkyTravel.no («Din konto»).
  14. Registrering skjer ved å fylle ut registreringsskjema som er tilgjengelig på www.eSkyTravel.no (etter å ha oppgitt e-postadresse og passord), innlogging via Google eller Facebook-appen. Det kan også gjøres under bookingprosessen hvis alternativet "Opprett konto" er valgt. For å aktivere Din konto med bruk av e-post/passord, er det nødvendig å klikke på aktiveringslenken som automatisk sendes av eSky til den angitte e-postadressen. Kontoregistrering med bruk av Google og Facebook krever ikke ytterligere bekreftelse på aktivering.
  15. Innlogging til Din konto gjøres ved å skrive inn e-postadressen (brukernavn) og passordet som ble brukt til å opprette kontoen.
  16. Passordet oppgitt ved registrering av Brukeren kan endres etter innlogging til kontoen. Det er ikke mulig å endre e-postadressen (brukernavn).
  17. Din konto kan fjernes ved å utstede en passende ordre som er tilgjengelig i kontoinnstillingene til Din konto.
  18. eSky har rett til umiddelbart å fjerne Din konto i tilfelle grovt brudd på bestemmelser i Vilkårene, utlevering av ulovlig innhold eller falske data under registreringsprosessen.
 • § 2. DEFINISJONER

  1. Bookingsystem – et program som administrerer transaksjonsprosesseringen tilgjengelige via nettsiden www.eSkyTravel.no og via Call Senteret, slik at Bruker kan:
   1. søke opp innenlands og utenlands flyreiser mellom to valgfrie byer, finne prisen for reisen og kjøpe flybilletter,
   2. finne pris på reiseforsikring og kjøpe den,
   3. søke etter og bestille hotelltjenester i en valgfri by (hjemme og i utlandet), i en valgfri tidsramme,
   4. søke etter nasjonale og internasjonale togforbindelser på en valgfritt definert togrute, gjøre en vurdering av disse forbindelsene og kjøpe en togbillett,
   5. tilpasse forslag til tjenestene som er oppført i punktene a-d takket være et geografisk plasseringsbasert Brukerinformasjonssystem (ved å identifisere en datamaskins IP-adresse og dens nettleserdata).
   6. bruke andre tilbud om tilbys av enheter som eSky leier annonseplass til på websiden, spesifisert i § 17 av Forskriftene.
  2. Bruker – enhver fysisk eller juridisk person eller organisasjonsenhet uten juridisk person som har juridisk kapasitet i henhold til loven, og som benytter seg av Bookingsystemet eller Call Senteret.
  3. Betaler – enhver fysisk eller juridisk person eller organisasjonsenhet uten juridisk person som har juridisk kapasitet i henhold til loven, og som bruker Bookingsystemet eller Call Senteret samt utfører betalingstransaksjoner eller forplikter seg til å utføre dem.
  4. Call Senter – en enhet som er ansvarlig for kontakt med Bruker og Betaler som utgjør en del av tjenestene levert av nettsiden www.eSkyTravel.no, under betingelser som er i samsvar med disse Vilkårene.
  5. Leverandør – en enhet som leverer tjenester til Brukeren via nettsiden www.eSkyTravel.no,
  6. Tjenesteyter – en enhet som tilbyr tjenester spesifisert i disse Vilkårene til Bruker via eSky, Bookingsystemet eller direkte til Brukeren, avhengig av tjenestens art.
  7. Hotelltjenester – overnattingstjenester til annet enn boligformål som ikke er et uatskillig element i transporteringen av Brukere,
  8. Flyselskap – en enhet med gyldig sertifikat (konsesjon, lisens) som autoriserer virksomheten av lufttransport og tjenester i omfanget spesifisert i disse Vilkårene.
  9. Flybillett – et dokument utstedt via Bookingsystemet eller Call Senteret, som autoriserer bruken av lufttransporttilbudet.
  10. Prisvilkår og betingelser – vilkår og betingelser vedrørende bruken av en gitt flybillett, inkludert, men ikke begrenset til: vilkår for avbestilling av flybilletten, størrelse på bagasjen.
  11. E-postadresse/e-mail – en aktiv, korrekt elektronisk postadresse oppgitt av Brukeren.
  12. Personlig spørreskjema – et skjema brukt av Bruker til å sende inn sin personlige informasjon for å kunne tillate vedkommende å benytte seg av tilbudene til eSky, overført og bearbeidet i samsvar med personvernpolitikken og tilbudt via nettsiden www.eSkyTravel.no.
  13. Lavprislinjer – spesifikke flyselskaper underlagt riktig definerte forskrifter i henhold til § 14.
  14. Serviceavgift – en ikke refunderbar avgift samlet inn av eSky eller en Tjenesteyter som en del av tilbudet tilbudt Brukeren, avhengig av tjenestens art i omfanget av disse Vilkårene.
  15. Betalingsinstrument – en tilpasset enhet eller et sett med prosedyrer avtalt mellom Bruker og Tjenesteyter og brukt av Bruker eller Betaler til å sende inn en ordre som utløser en betalingstransaksjon
  16. Betalingskort – et betalingsinstrument som muliggjør innsendingen av en depositumsordre, overføring av penger og uttak av kontanter ved bruk av en spesialisert enhet.
 • § 3. BRUKERENS ANSVAR FOR BRUK AV BOOKINGSYSTEMET

  1. Brukeren bekrefter at de har full kapasitet til å utføre juridiske handlinger og til å inngå juridisk bindende forpliktelser.
  2. Brukeren forsikrer om at vedkommende skal bruke Bookingsystemet til å søke etter bestillinger av flybilletter, kjøpe flybilletter og bestille samt kjøpe andre tjenester oppført i disse Vilkårene, i tillegg til andre tjenester tilgjengelige i Bookingsystemet, utelukkende i samsvar med eksisterende lover.
  3. Det er forbudt for Brukeren å gi ulovlig eller støtende innhold og foreta handlinger som er i strid med gjeldende lovbestemmelser, bestemmelser i Vilkårene, samt skikker og prinsipper for sosial sameksistens vedtatt i denne sammenheng, eller som kan forårsake forstyrrelser eller skade på Bookingsystemets funksjon og brudd på rettighetene til tredjeparter, ved bruk av Bookingsystemet.
  4. Brukeren skal søke etter tjenester for å kunne legge inn bestillinger ved å bruke sitt eget etternavn, og skal utføre betalinger for å bestille flybilletter og/eller andre tjenester ved å bruke sitt eget betalingskort. Ethvert søk etter tjenester hvor noen bestiller ved å bruke noen andres eller falske etternavn, og at noen betaler for bestillingen av en flybillett og/eller andre tjenester ved å bruke noen andres eller falske betalingskort, vil umiddelbart bli rapportert til relevante rettshåndhevelsesmyndigheter.
  5. Brukeren er forpliktet til å ha relevante og gyldige dokumenter som muliggjør levering av tjenester kjøpt via Bookingsystemet eller Call Senteret, eller for opphold i landet der disse tjenestene skal leveres, spesielt et gyldig ID-kort, et gyldig pass, nødvendige visa og andre dokumenter som kan kreves avhengig av omfanget av de tilbudte tjenestene, samt bli kjent med opplysninger knyttet til visum- og språkvilkår som er tilgjengelige på nettsiden www.eSkyTravel.no.
  6. Brukeren er forpliktet til å verifisere all nødvendig informasjon oppgitt i Bookingsystemet eller Call Senteret, som blant annet inkludert sanitær informasjon, terroristtrusler og helsekrav til levering av tjenestene.
  7. eSky står ikke som ansvarlig dersom Bruker ikke har de rette dokumentene spesifiserte ovenfor, inkludert et innreise- eller transittvisum som er nødvendig i det landet hvor tjenestene ytes, eller i det landet Brukeren utfører en transaksjon i, samt for manglende oppfyllelse av forpliktelsene beskrevet i punkt 5 ovenfor. Enhver informasjon om dette kan Brukeren få tak i via Bookingsystemet eller Call Senteret, via www.eSkyTravel.no og nettsiden til det polske utenriksdepartementet.
  8. Under prosessen av å bestille tjenester, er Brukeren forpliktet til å angi opplysninger som er sanne og aktuelle fra tidspunktet for bestillingsprosessen. eSky er ikke ansvarlig for unøyaktigheten av opplysninger som er angitt av Brukeren i prosessen av tjenestebestilling.
  9. Ved bruk av de tjenestene som er tilgjengelige gjennom Bookingsystemet, kan Brukeren bli utsatt for spesielle trusler angående bruk av elektroniske tjenester som: muligheten for uautorisert tilgang til data som overføres via nettverket eller lagres på datamaskiner eller mobile enheter koblet til nettverket, endring av disse dataene som spesielt kan forårsake tap, uautorisert modifikasjon eller forhindre bruk av tjenestene som tilbys.
 • § 4. ANSVARSBEGRENSNING

  • eSky informerer om at når søkeresultatet vises, kan det dukke opp i Systemet eller i et annen billett og tjenesteytende reservasjon- og søkesystem, andre tilbud med en lignende tjeneste levert av en tredjepart, noe annerledes enn den som tidligere ble vist. Med mindre det mottatte søkeresultat ikke umiddelbart er bekreftet gjennom booking og betaling for reservasjonen via Bookingsystemet, vil Kunden fratas retten til å kunne legge frem et eventuelt krav mot en mellompart, som vedkommende har inngått en kontrakt med om kjøp av billetter, eller for andre bestilte tjenester tilbudt av enheter gjennom Bookingsystemet, eller andre billett- og tjenesteytende reservasjon og søkesystemer.

VERN AV PERSONOPPLYSNINGER

 • § 5. VERN AV PERSONOPPLYSNINGER

  • Enhver sak knyttet til vern av personopplysninger tilhørende Bruker, Betaler eller andre personer som bruker nettsiden www.eSkyTravel.no har blitt lagt frem i Personvernreglene tilgjengelige på: https://www.eskytravel.no/personvern.
 • § 6. UTSTEDELSE OG LEVERING AV FAKTURA

  1. For tjenester kjøpt via nettsiden www.eSkyTravel.no eller via Call Senteret, skal Leverandøren eller Tjenesteyteren utstede en elektronisk faktura basert på opplysninger mottatt fra Brukeren, forutsatt at Brukeren uttrykker et ønske om å motta fakturaen under bestillingsprosessen. Ved å foreta et kjøp og akseptere disse Vilkårene, samtykker Brukeren til å motta elektroniske fakturaer.
  2. Elektronisk faktura for tjenestene sendes til e-postadressen oppgitt i det personlige spørreskjemaet i Bookingsystemet eller i kjøpsprosessen som foregikk ved bruk av Call Senteret.
  3. Detaljendringer på eSky sine elektroniske fakturaer indikert av Brukeren i det personlige spørreskjemaet, vil utføres under de vilkår som er angitt i gjeldende lover og innenfor omfanget av disse lovene.
  4. Tjenesteytere og Leverandører kan indikere spesifikke vilkår for utstedelse av en faktura, uansett vilkår tilbudt av eSky.

BETALINGSFORMER OG METODER

 • § 7. BETALINGSFORMER OG METODER

  1. Brukeren, dersom dette alternativet er tilgjengelig i eSky-bestillingssystemet, kan velge følgende betalingsmetoder som en del av tjenester på nettsiden www.eSkyTravel.no eller Telefon kundeservice:
   1. betalingstransaksjoner ved bruk av et betalingskort eller et liknende betalingsinstrument,
   2. nettbankoverføringer,
   3. overføring av midler fra en betalingskonto,
   4. betalinger ved bruk av en lokal betalingsinstitusjon som tilbyr sine tjenester via Bookingsystemet og som er i henhold til de vilkår som er fastsatt av denne betalingsinstitusjonen,
   5. andre spesielle midler for et gitt land hvor transaksjonene i Bookingsystemet er utført, detaljert i reservasjonen av en gitt tjeneste.
  2. Brukerne velger den foretrukkede betalingsmetoden i det personlige spørreskjemaet i Bookingsystemet, eller gjennom en deklarasjon sendt inn via Call Senteret, ved å huske på at:
   1. overføringen av midler bør gjøres til en eSky bankkonto oppgitt i e-posten som bekrefter bestillingen av de utvalgte tjenestene,
   2. overføringer og betalingsordre må inneholde informasjon som spesifiserer for- og etternavnet til Brukeren oppgitt i Bookingsystemet for hver gang, i tillegg til identifikasjonsnummeret spesifisert av eSky for en gitt tjeneste, f.eks. bestillingsnummeret.

   Følgende alternativer er tilgjengelige for flybilletter:

   1. betaling ved overføring av pengemidler fra en betalingskonto er bare mulig når du bestiller flybilletter via nettstedet www.eSkytravel.no på forhånd, minst 2 virkedager før avreise, og hvis eSky tilbyr denne betalingsmåten. Ved valg av overføring av pengemidler fra konto som betalingsmåte, er Brukeren forpliktet til å foreta en overføring umiddelbart etter å ha foretatt reservasjon for beløpet som man må betale til eSky for den bestilte flybilletten. I tilfelle forsinkelser i mottak av midler til eSkys bankkonto, kan bestillingsvilkår endres av flyselskapet.
   2. flybilletter som betales for ved bruk av overføring av midler fra en betalingskonto eller via en nettbankoverføring, blir utsted av eSky på datoen for når betalingen for flybilletten har blitt kreditert i Brukerens bankkonto, og dersom krediteringen skjer før klokka 20:00. Arbeidsfrie dager er et unntak og har blitt definert på nettsiden til Bookingsystemet; i slike tilfeller vil transaksjonen bli utført neste arbeidsdag i samsvar med de vilkår som er spesifiserte av de forskjellige flyselskapene.
   3. betalinger for Lavpris-flybilletter kjøpt på nettet utføres ved bruk av et betalingskort eller et liknende betalingsinstrument, eller ved overføring av midler fra Brukerens betalingskonto, dersom en slik tjeneste er bestilt i reservasjonsskjemaet eller via Call Senteret.

   For hotelltjenester:

   1. blir betalingen for hotelltjenesten utført direkte til Leverandøren og før Brukerens ankomst til fasiliteten, hvorav Bruker er fullstendig ansvarlig for å utføre betalingen riktig.
   2. blir betalingen for en hotelltjeneste utført via Tjenesteyteren og før Brukerens ankomst til fasiliteten, hvorav betalingsmetodene spesifiserte ovenfor i punkt 1 er akseptable.
  3. Betaling ved bruk av betalingskort eller liknende betalingsinstrumenter er en trygg transaksjon som utføres på følgende måte:
   1. Brukeren av Bookingsystemet utfører et kjøp ved å bruke et betalingskort eller et annet betalingsinstrument som eSky har avtalt at Brukeren kan benytte seg av, og som er spesifisert i Bookingsystemet eller under de Vilkår som ble avtalt via Call Senteret.
   2. valg av betalingskort som betalingsform innebærer at Brukeren er forpliktet til å fylle ut feltene som definerer informasjonen på deres betalingskort i det personlige spørreskjemaet i Bookingsystemet.
   3. Etter at reservasjonen er utført vil betalingskortet automatisk autoriseres av eSky via Bookingsystemet i et bestill på telefon system og belastet med prisen på den innkjøpte tjenesten.
   4. der tjenestene dekker reservasjonen av og betaling for flybillettene, blir betalingskortet trukket i to omganger: nettobeløpet på flybilletten pluss flyplassavgifter belastes av flyselskapet, mens beløpet for tjenesteavgiften belastes av Tjenesteyteren. Belastningen av forfalt beløp kan også utføres i én transaksjon.
   5. når det gjelder tjenester og betaling for hotelltjenester, så vil systemet etter at kortet er belastet og krediteringen av betalingen er utført, sende en kvittering som bekrefter kjøpet av hotelltjenesten til Brukerens e-postadresse. Denne er et bevis på at hotelltjenesten har blitt kjøpt, og den er nødvendig for bruk videre bruk av tjenesten.
  4. Antall betalinger for tjenester utført via eSky som er baserte på reservasjoner gjort av Bruker via Bookingsystemet eller under de vilkår som er avtalt via Call Senteret, vil vises i den valutaen som er definert av Brukeren, hvor prisen på flybilletter og hotelltjenester også er inkludert.

FLYBILLETTER

 • § 8. FLYBILLETTER

  1. For flybilletter som er godkjente av IATA (International Air Transport Association) fungerer eSky som en agent for flyselskapene som selger disse, men også for andre enheter som tilbyr tjenestene sine via Bookingsystemet. Dette gjør eSky ved å tilgjengelig gjøre flyselskapenes tilbud for Brukerne. eSky fungerer som en nettsideadministrator som gjør tjenester utført av Tjenesteytere tilgjengelig. Enhetene som tilbyr Brukeren transporttjenester og som har bærende ansvar for manglende ytelse eller ukorrekt ytelse av flyreisen, er spesifiserte flyselskap godkjent av IATA på vegne av og for hvordan Tjenesteyteren opererer, og hvis navn er angitt i bestillingsprosessen og på billetten som leveres til Brukeren.
  2. Ved Lavprislinjer opererer Tjenesteyteren som en mellompart som utfører faktiske handlinger i disse flyselskapene som består av gjennomføringen av transaksjoner og levering av billetter bestilt fra disse linjene strengt i henhold til Brukerens instruksjoner og på vegne av vedkommende, kommunisert via Bookingsystemet eller Call Senteret. Serviceytelse og behandling av reklamasjoner er underlagt Flyselskapenes generelle vilkår, noe som er angitt i løpet av selve bestillingsprosessen.
  3. Ved charter-reiser organisert av en turoperatør, fungerer eSky som en agent som utgir informasjon om vilkårene til enheten som opererer flygningen. Operatøren er ansvarlig for ikke-ytelse eller manglende ytelse av charter-reisen.
  4. Partene i transportavtalen er Tjenesteyteren, som spesifikt er angitt og definert i tilbudet og som tilbyr lufttransporttjenester som en del av avtalen, og Brukeren. Avtalene referert til ovenfor og inngått via nettsiden www.eSkyTravel.no utføres basert på de generelle vilkårene i avtalene med spesifikke Tjenesteytere som inngår avtalene med Bruker.
  5. Brukeren søker etter en bestilling ved å velge et av flyforbindelsene foreslått av Bookingsystemet, og ved å fylle ut et personlig spørreskjema med nødvendige informasjon, som videre blir bearbeidet i samsvar med § 5 i disse Vilkårene.
  6. Bekreftelse av søk og endring av pris:
   1. Brukeren mottar en bekreftelse på bestillingen som inkluderer bestillingsnummeret, informasjon om den utvalgte flyforbindelsen, den totale prisen og betalingsformen, til den e-postadressen som er oppgitt av Brukeren. Prisen for en Flybillett inkluderer: Flyselskapets nettopris, flyplassavgifter, skatter, en ikke-refunderbar serviceavgift for utstedelse av billetten, tilleggsgebyrer og andre eventuelle kostnader for andre tjenester som er en integrert del av transporten spesifisert i oppsummeringen av transaksjoner i Bookingsystemet.
   2. Gitt den foreløpige karakteren til bestillingen, er prisen på billetten ikke garantert inntil Tjenesteyteren har mottatt betalingen.
   3. Brukeren er forpliktet til å sjekke at bestillingsdetaljene som befinner seg på e-postbekreftelsen, samt at betalingsfristen på bestillingen av flybilletten som er til den prisen som var indikert under søket i Bookingsystemet er riktige.
  7. Kjøp av flybillett:
   1. Før man kan kjøpe Flybilletten forpliktes Brukeren til å lese og akseptere disse Vilkårene, i tillegg til å lese bestillingsvilkår og bestemmelser, samt prisvilkår og bestemmelser knyttet til flyforbindelsen valgt ut av Brukeren, og som er tilgjengelige i Bookingsystemet. Tjenesteyteren vil pålegge Brukeren et ikke-refunderbart gebyr for alle transaksjoner knyttet til utstedelse av fakturaen med det beløp som var angitt i bestillingsprosessen.
   2. Brukeren bestiller flybilletten i Bookingsystemet eller via Call Senteret, basert på tilgjengelighet, pris og mulighet til å levere tjenesten spesifisert i Bookingsystemet eller oppnådd ved bruk av Call Senteret på tidspunktet for bestillingen.
   3. Etter at Tjenesteyter har mottatt bestillingsordren, reserverer de seg retten til å ta kontakt med Brukeren for å kunne verifisere Brukerens informasjon, og for å bekrefte vilkårene for bestillingen. Dersom det er umulig for Tjenesteyteren å få kontakt med Brukeren blir bestillingen lagt inn i henhold til de vilkårene som Brukeren la inn bestillingen under. Tjenesteyteren utfører bestillingen, forutsatt at Brukeren i det minste har betalt summen av billettprisen, summen av gebyrer for tilleggstjenester spesifiserte av Brukeren i Bookingsystemet, og summen av servicegebyrer.
   4. Tilleggstjenester spesifiserte av Brukeren og som bør utføres som en del av bestillingen (f.eks. et spesialmåltid, bonuspoeng, reise med dyr, overvekt, spesial kabinbagasje, barn som reiser alene, ekstra omsorg for passasjeren, støtte for funksjonshemmede, barneseng og andre) bør bestilles gjennom Call Senteret eller ved å sende inn en e-post til e-postadressen oppgitt av eSky. Dette for å bekrefte deres tilgjengelighet.
   5. Tjenesteyteren reserverer seg rettigheten til å utstede en billett dersom prisen valgt av Brukeren ikke overholder sin hensikt i henhold til salgsbetingelser til et gitt tilbud, eller dersom det er andre begrunnede begrensninger i avtalene mellom Flyselskapene, over hvilke Brukeren ikke har kontroll over.
  8. Betalingsformen for flybillettkjøpet utføres i henhold til betingelsene i §7 i disse Vilkårene.
  9. Brukerens flybillett er utstedt av Tjenesteyter i elektronisk form.
  10. Brukerens flybillett som er utstedt av Tjenesteyter skal sendes til e-postadressen oppgitt i det personlige spørreskjemaet i Bookingsystemet, eller i løpet av kjøpsprosessen ved bruk av Call Senteret.
  11. Kansellering av bookingen utført av Flyselskapet:
   1. eSky er ikke ansvarlig for endringer i Brukerens bestillinger eller kanseleringer av disse som er kansellert av flyselskapene selv.
   2. Ved kanselleringer eller endringer, inkludert flyforsinkelser hvor det er Flyselskapet sin feil, må Brukeren henvende alle slikt relaterte reklamasjoner direkte til Flyselskapet det gjelder. Flyselskapets ansvar er anerkjent i vilkårene i Warszawa-konvensjonen og Montreal-konvensjonen.
  12. Avbestilling av flybillett:
   1. Betaleren har rett til å avbestille flybilletten som er kjøpt på nettsiden www.eSkyTravel.no dersom prisvilkår og betingelser fastsatt direkte av Flyselskapet tillater dette. Avbestilling av flybilletten kan ende med et ekstra straffegebyr i et beløp som er spesifisert av Flyselskapet og uavhengig fastsatt av eSky.
   2. Hvis tariffens vilkår inkluderer muligheten til å avbestille Flybilletten, kan Betaleren kontakte Call Senteret på telefon for å gjennomføre billettrefusjon eller selv søke om refusjon hos Transportøren.
   3. Avhengig av betalingsmetode overføres beløpet, som transportøren betaler for flybilletten som returneres, direkte til betalerens bankkonto eller til vedkommendes betalingskortkonto innen 7 dager fra den datoen tjenesteleverandøren mottar det skyldige beløpet i den valutaen som ble brukt under betalingen. Returdatoen forstås som den datoen når penger belastes fra tjenesteleverandørens bankkonto.
  13. Endringer/modifikasjoner av bookingen, tilleggstjenester,
   1. Brukeren endrer bestillingen direkte hos Transportøren, ved å kontakte Call Senteret eller via kontaktskjemaet på nettsiden www.eSkyTravel.no. Hvis avreisedatoen er mindre enn 48 timer unna, er endring av bestillingen mulig via Call Senteret eller direkte hos Transportøren.
   2. Hvis datoen for avreise er mindre enn 48 timer unna, vil modifikasjon av bookingen kun være mulig via Call Senteret.
   3. Kostnadene for endring av flybilletten er avhengig av Flyselskapet gebyrer og muligheter til å gjøre endringer. Den totale prisen for endring av bookingen av flybillettene inkluderer:
    • en standard kostnad for endring eller tilleggstjeneste (som kompromisserer et gebyr for billettmodifikasjon i henhold til forskriftene i gebyrtabellen til det gitte flyselskapet, i tillegg til et ikke-refunderbart servicegebyr for endring av ordren eller ved bestilling av en tilleggstjeneste),
    • prisdifferansen (kostnadsdifferansen mellom den opprinnelige prisen på billetten og dens pris på det tidspunktet endringen skjer),
    • differansen i skatter og flyplassavgifter (en potensiell kostnadsdifferanse mellom de opprinnelige skatte- og avgiftsverdiene, og deres verdi på det tidspunktet endringen skjer).
   4. Bookingen i Bookingsystemet er modifisert av Tjenesteyteren i henhold til de spesifiserte betingelsene i Tabellen av servicegebyrer for endring av tilleggstjenester i en allerede kjøpt billett:

     

    Tabell av servicegebyrer for endring av tilleggstjenester i en allerede kjøpt billett(in NOK):
    Endring Service-gebyr (SG) per person
    Billettendringer (inkludert: endring av reisedato og rute, passasjerens etternavn) 302
    Kansellasjon eller avbestilling av flybillett 302
    Legge til tilleggs- eller spesialbagasje 124
    Bestilling av assisterende tjeneste for mindreårige som reiser alene 124
    Bestilling av setevalg på flyet 124
    Bestilling av et spesialmåltid 124
    Transport av kjæledyr 124
    Priority boarding 124
    Tilleggstjenester som tilbys av flyselskapet 124
    Online innsjekking/assistanse ved innsjekking 124

     

   5. Brukeren kan betale for endringene av flybillettbookingen ved å følge det som er spesifisert i § 7 i disse Vilkårene. Betalingen som utføres med et betalingskort gjennomføres via Call Senteret. Dersom betalingen skjer gjennom overføring av midler fra en betalingskonto, vil Brukeren motta en e-postbekreftelse på endringene, som spesifiserer: detaljer i bestillingen (bestillingsnummer, passasjerens detaljer, detaljer om reiseforbindelsen og informasjon om tilleggstjenester og priser på flybilletter), informasjon om hvordan betalingen ble utført og summen på endringene som ble utført.
   6. Noen av kampanjeprisene som er tilgjengelige i Bookingsystemet har svært spesifikke betingelser til bookingen og utstedelsen av flybilletter. Dette gjelder spesielt de pristilbudene der man bør bestille og betale minst tre, sju eller fjorten dager i forvegen. Dersom man ikke klarer å oppfylle betingelsen, kan dette ende med prisendring på flybilletten. eSky forbeholder seg retten til å kansellere Brukerens bestilling, utført tre, sju eller fjorten dager før avreise, dersom Brukeren overstiger kjøpsgrensen som er definert av Flyselskapet i deres prisvilkår og betingelser. Et flyselskap kan be om å utstede en billett tidligere. Dersom dette er tilfelle vil Brukeren motta den nødvendige informasjonen om betalingsfristen til aktuell e-postadresse.
  14. Under flybillettbestillingsprosessen kan Brukeren bli informert om at ved å velge en bestemt Flybillett, vil de være forpliktet til å overvåke eventuelle endringer vedrørende flydatoen direkte hos Transportøren. Dette betyr at eSky ikke vil informere Brukeren om eventuelle endringer, og dermed må Brukeren selv overvåke endringene og reagere på dem deretter. Hvis Transportøren ikke gir Brukeren relevant informasjon om reservasjonen, noe som gjør det umulig å levere tjenesten, bør Brukeren straks kontakte eSky for å fastslå statusen og muligheten for å foreta nødvendige endringer i reservasjonen.
 • § 9. MultiLine (+Shield-beskyttelse) TJENESTE

  1. Generelle bestemmelser
   1. En flytur som er markert som «MultiLine» og er tilgjengelig for brukere i reservasjonssystemet inkluderer minst to flyforbindelser med eller uten omstigninger, fra en eller flere transportører som det er utstedt separate billetter for. I denne situasjonen blir hver del av ruten med en egen billett behandlet som en egen tjeneste som ikke er relatert til andre i organiseringen av hele turen, uansett om det blir gitt ut separate billetter fra en eller flere transportører («MultiLine»). Kombinasjonen av flyreiser funnet ved bruk av reservasjonssystemet som en del av MultiLine-tjenesten vil bli referert til som «Reise».
   2. Kjøp av MultiLine-billetter er kjøp av flere enn én flybillett som dekker flere flyvninger med omstigning eller omstigninger med separate flybilletter fra en eller flere transportører som en del av en transaksjonsprosess i reservasjonssystemet. Summen av kjøpte billetter for en gitt reise utgjør ikke en flybillett som dekker individuelle flyvninger innenfor Reisen.
   3. Siden MultiLine-tjenesten leveres på grunnlag av separate flybilletter fra én eller flere transportører som en del av en enkelt Reise, er brukeren forpliktet til å bekrefte reglene for bagasje som gjelder under hele reisen, på hver av dens seksjoner, samt forpliktet til å bekrefte hvilke dokumenter som er nødvendig å utføre tjenesten, inkludert et innreise- eller transittvisum, nødvendig i det landet der MultiLine-tjenesten leveres eller hvor Brukeren har en omstigning.
   4. Om Brukeren kjøper separate billetter for hver flytur under MultiLine med korte perioder mellom individuelle flyforbindelser (avhengig av søkeparametere angitt av Brukeren og tilgjengeligheten av flyreiser i reservasjonssystemet), kan han risikere å ikke kunne bruke en eller flere flyreiser som et resultat av kansellering, forsinkelse eller endring av flytiden.
   5. Tilgjengeligheten av MultiLine avhenger av tilgjengeligheten av billetter for flyforbindelser hos individuelle transportører og av kriteriene definert av Brukeren i reservasjonssystemet.
   6. Dersom informasjon om et MultiLine-tilbud vises ved siden av søkeresultatene, vil alle personer, som reiser på billetter kjøpt som en del av et tilbud merket på denne måten, dekkes av eSky-assistanse (“Shield-beskyttelse”) mot et tilleggsgebyr, som kan ikke refunderes. Dette betyr at etter å ha kjøpt billetter som en del av denne reisen, kan brukere motta eSky-støtte basert på vilkårene fastsatt nedenfor:
  2. Grunnleggende om bruk av Shield-beskyttelse
   1. Brukeren kan bruke Shield-beskyttelse hvis en av forbindelsene innen Reisen blir kansellert, forsinket eller endret, noe som vil føre til at Brukeren ikke kan nå den planlagte omstigningen under Reisen eller kan ikke nå destinasjonen.
   2. Når Brukeren mottar informasjon om kansellering, forsinkelse eller endring på minst en av MultiLine-forbindelsene, noe som gjør Reisen umulig, må Brukeren informere eSky om at det er umulig å bruke den neste forbindelsen som en del av Reisen, og om årsakene, på følgende betingelser:
    1. Dersom Brukeren blir oppmerksom på kansellering, forsinkelse eller forandret avgangstid av minst én av MultiLine-forbindelsene mer enn 48 timer før den planlagte reisestarten, og hvis en slik hendelse vil resultere i at Brukeren ikke er i stand til å gjennomføre turen, har Brukeren rett til å bruke tjenesten Shield-beskyttelse, forutsatt at de umiddelbart varsler eSky via telefon eller e-post innen 24 timer fra det øyeblikket de mottar en slik informasjon.
    2. Dersom Brukeren blir oppmerksom på kansellering, forsinkelse eller forandret avgangstid av minst én av MultiLine-forbindelsene mindre enn 48 timer før den planlagte reisestarten, og hvis en slik hendelse vil resultere i at Brukeren ikke er i stand til å gjennomføre turen, har Brukeren rett til å bruke tjenesten Shield-beskyttelse, forutsatt at de varsler eSky via telefon eller e-post minst 8 timer før den planlagte reisestarten
    3. Dersom Brukeren blir oppmerksom på kanselleringen, forsinkelsen eller tidsendringen av minst én av MultiLine-forbindelsesflyvningene i løpet av Reisen, dvs. mellom individuelle tilslutningsflyvninger eller under en overføring til neste etappe av Reisen eller mindre enn 8 timer før reisestarten, kan de bruke tjenesten Shield-beskyttlese, forutsatt at de varsler eSky umiddelbart, men senest 1 time etter å ha mottatt en slik informasjon, via telefon eller den oppgitte e-postadressen.
   3. Hvis eSky ikke blir varslet innen de nevnte tidsrammene, vil det resultere i manglende evne til å dekke den gitte turen med Shield-beskyttelsen.
   4. Brukervarsler aksepteres 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, kun via det dedikerte telefonnummeret, oppgitt i "MultiLine"-fanen på eSky-nettstedet ((+1) 2014735488) og via e-post, på multiline@esky.com. Kundestøtte er tilgjengelig i det språket til eSky-nettstedet hvor MultiLine-tjenesten ble kjøpt, eller på engelsk, avhengig av tilgjengeligheten til eSky-konsulentene.
   5. Brukeren har rett til Shield-beskyttelse bare hvis han utøver den aktsomhet som kan forventes for å nå hver forbindelse som er en del av Reisen, selv om det har skjedd en kansellering, forsinkelse eller endring i tidene på minst en av MultiLine-forbindelsene, noe som gjør Reisen umulig, og hvis han ikke gjorde noen endringer i dokumenter som er nødvendige for gjennomføringen av Reisen uten å informere eSky.
   6. Som en del av Shield-beskyttelse forbeholder autoriserte parter seg retten til å bekrefte ankomst- og avgangstider for fly og den tilgjengelige tiden for omstigninger mellom tilkoblinger basert på systemene som brukes av eSky, samt på grunnlag av data som finnes i GDS reservasjonssystem eller på www.flightstats.com nettstedet.
  3. Omfanget av assistanse Brukeren får under Shield-beskyttelse:
   1. Etter å ha mottatt informasjon om kansellering, forsinkelse eller forandret avgangstid av minst én av MultiLine-forbindelsene, som resulterer i manglende evne til å gjennomføre Reisen, fra en bruker som har rett til å benytte seg av Shield-beskyttelsen, vil Brukeren bli varslet om eventuelle tilgjengelige alternative forbindelser som lar dem nå Reisemålet (heretter nevnt som "Alternativ forbindelse").
   2. Hvis en Bruker går glipp av en flyforbindelse som følge av kansellering, forsinkelse eller forandret avgangstid av minst én av MultiLine-forbindelsene som er inkludert i en Reise, som resulterer i at brukeren ikke er i stand til å gjennomføre Reisen, skal Brukeren ha rett til å velge:
    1. En alternativ forbindelse tilgjengelig under Shield-beskyttelsen kan bare tilbys hvis kostnadene av den alternative forbindelsensom eSky vil være underlagt ikke overstiger verdien på mer enn EUR 1 000 ("Grensen") uttrykt i den valuta som MultiLine-transaksjonen foretas.
    2. Dersom eSky ikke klarer å presentere en alternativ forbindelse opp til grensen, vil brukeren være berettiget til refusjon av den totale verdien av flybillettene kjøpt for MultiLine-reisen, i stedet for å dekke kostnadene ved den Alternative forbindelsen. Verdien av refusjonen inkluderer ikke verdien av andre tjenester enn flybilletter kjøpt under MultiLine-tjenesten (f.eks. kostnader ved kjøpte turer, hotellbestilling osv.). For å motta tilbakebetaling av beløpet som er brukt på en MultiLine-billett, må Brukeren sende inn bevis som bekrefter at kanselleringen, forsinkelsen eller forandret avgangstiden av minst én av MultiLine-forbindelsene forhindret dem fra å fullføre turen. Dette beviset skal være grunnlaget for at eSky kan avgjøre om refusjon kan gjennomføres.
   3. Hvis reiseavbruddet forårsaket av kansellering, forsinkelse eller endring av tider på minst en av MultiLine-forbindelsene er lengre enn 8 timer, er lengre enn den opprinnelig planlagte reisetiden og faller delvis eller fullstendig om natten (22:00-06:00 lokal tid der Reisepausen skjedde), og Brukeren har brukt en Alternativ reise, har han rett til:
    1. en overnatting på et hotell bestilt via eSky eller, hvis det ikke er mulig å tilby overnatting via eSky, refusjon av romkostnadene opptil 100 EUR per person på grunnlag av innsendte dokumenter som bekrefter betalingen til hotellet
    2. refusjon av transportkostnader (1 taxi - 4 personer) på ruten til/fra hotellet/flyplassen på opptil 50 EUR basert på de innsendte dokumentene som bekrefter betaling og gjennomføring av transporttjenesten
    3. refusjon av måltid opptil 25 EUR per 1 (en) person basert på dokumentene som bekrefter betaling for måltidet.
   4. I unntakstilfeller, hvis brukeren ikke vil være i stand til å kontakte eSky angående kansellering, forsinkelse eller forandret avgangstid av minst én av MultiLine-forbindelsene, har Brukeren rett til å kjøpe billetter som muliggjør gjennomføring av reisen på egen hånd, mens eSky, på grunnlag av bevisene levert av brukeren som bekrefter manglende evne til å kontakte eSky og et dokument som bekrefter kjøpet av slike billetter, vil refundere verdien av disse billettene opp til verdien av billettene kjøpt som en del av turen, men ikke mer enn grensebeløpet. eSky skal undersøke slike unntakstilfeller hver gang for å bekrefte om det virkelig var umulig for Brukeren å varsle eSky. Slike undersøkelser skal utføres med hensyn til all tilgjengelig informasjon og data angående Reisegjennomføring, og eSky vil avgjøre om refusjon skal utstedes på denne grunnlag.
   5. Enhver refusjon av kostnader som påløper og dokumenteres av Brukerne skal skje i henhold til betalingsmåten brukeren har valgt under bestillingen. I tilfelle av refusjoner som overføres direkte til Brukerens konto spesifisert i bestillingssystemet, vil refusjonsbeløpet som er fastsatt som en del av Shield-beskyttelsestjenesten reduseres med eventuelle beløp som refunderes direkte til Brukeren av flyselskapene i visse etapper av Shield-beskyttelsestjenesten - opptil en maksimal verdi av alle billetter kjøpt til MultiLine-reisen.
   6. Refusjon vil skje i henhold med vilkår og innen den tid som er fastsatt av de enkelte flyselskapene. Derfor avhenger fristen for refusjon under Shield-beskyttelsetjenesten av datoene for disse refusjonene fra spesifikke flyselskaper hvem sine tjenester brukeren brukte som en del av MultiLine.
   7. Shield-beskyttelse dekker ikke andre kostnader som kan oppstå som følge av forsinkelse, kansellering eller endring av tider på minst en av MultiLine-forbindelsene, spesielt transportkostnader og måltider andre enn beskrevet ovenfor.
   8. For å bruke Shield-beskyttelse, kan Brukeren bli forpliktet til å utføre visse handlinger indikert av en eSky-konsulent, for eksempel å snakke med en bestemt person på flyplassen for å fullføre formalitetene knyttet til utskifting av den ubrukte billetten og fortsettelsen av Reisen. Unnlatelse av å utføre disse handlingene forhindrer Brukeren fra å bruke Shield-beskyttelse-beSkyttelse.
   9. Shield-beskyttelse dekker ikke flyforbindelser levert under én flybillett. Luftfartsselskapene som leverer disse lufttjenestene er helt ansvarlige for alle mulige problemer forbundet med dem. I slike tilfeller er brukeren forpliktet til å kontakte den valgte transportøren eller flyselskapet som betjener den gitte reisen direkte. Det må huskes at tariffbetingelsene for hver av transportørene kan inneholde forskjellige bestemmelser og betingelser for implementering av Reisen, derfor er brukeren alltid pålagt å lese dem. eSky er ikke ansvarlig for ulemper Brukeren kan medføre i forbindelse med manglende overholdelse av transportørens tariffbetingelser.
   10. I tilfelle en Alternativ reise eller andre fordeler spesifisert i denne forskriften (min. transport, måltider) ble levert av flyselskapet eller flyplassen, eller flyselskapet eller flyplassen var forpliktet til å tilby dem til brukeren, gjelder Shield-beskyttelse ikke.
   11. Eventuelt tap av bagasje som oppstår av årsaker utenfor eSky-kontrollen gjør ikke Reisen umulig og autoriserer ikke bruk av Shield-beskyttelse.
   12. Kjøp/endring av billetten av Brukeren som en del av reisen dekket av Shield-beskyttelse, med unntak av bestemmelsene i punkt II. 4. forhindrer brukeren fra å bruke Shield-beskyttelse.
   13. Shield-beskyttelse gjelder ikke hvis kanselleringen, forsinkelsen eller endringen av tidene på minst en av MultiLine-forbindelsene var et resultat av en streik av ansatte eller tjenester som betjener luftforbindelser, flyselskapets konkurs, force majeure, en hendelse som er et resultat av hendelser direkte relatert til lokal og internasjonal krigføring, og for virkningene av terrorhandlinger.
   14. Shield-beskyttelse gjelder ikke hvis en Transportør kansellerer flyvninger i stor skala, og for kanselleringer i stor skala anses situasjoner når Transportøren kansellerer eller planlegger å kansellere minst 5 fly av den planlagte rutetiden på en dag.
   15. Brukeren har ikke rett til å bruke Shield-beskyttelse etter Reisen.
   16. For å bruke Shield-beskyttelse er brukeren forpliktet til å samarbeide med eSky, spesielt å sende inn alle dokumenter og informasjon som Brukeren vil bli bedt om av konsulenter på ethvert stadium av Reisen, så vel som etter at den er fullført.
 • § 10. REISEPAKKER FLY+HOTELL

  1. En del av de tilgjengelige tjenestene i Bookingsystemet eller via Call Senteret, gir Brukere muligheten til å booke en såkalt reisepakke. Denne består av minst to forskjellige servicetyper, hvorav kjøpet må bestå av minst én Flybillett og Hotelltjeneste. Kjøpet danner også grunnlaget for inngåelsen av en avtale mellom Bruker og eSky for deltakelse i en reisepakke ( "Avtale").
  2. Avtalen blir bare inngått i tilfelle av levering av tjenester som omfattes av dette punktet, som blir akseptert via Bookingsystemet eller Callsenteret. Bekreftelse på inngåelse av Avtalen og dens bestanddeler vil bli sendt i eget dokument per e-post ved bruk av e-postadresse som ble oppgitt i Bookingsystemet eller gjennom Callsenteret. Med tanke på det ovennevnte er Turoperatøren og Brukeren enige om at kommunikasjon om realisering av bestemmelser som ble beskrevet i dette punktet foregår i elektronisk form, og et varig medium er e-postmeldinger og PDF-dokumenter sendt til Brukeren som bekreftelse på levering av tjenester.
  3. Turoperatøren som på vegne av Bruker bestiller det Brukeren har valgt ut av individuelle tjenester, i henhold til vilkårene spesifisert i denne paragrafen av Vilkårene, er eSky.pl Spolka Akcyjna (norsk; aksjeselskap), med hovedkontor i Katowice (40-265), på ul. Murckowska 14A, registrert i Entreprenørregisteret holdt av Katowice-Wschód Tingrett i Katowice, 8. kommersiell divisjon av det nasjonale tingsregisteret under KRS nummer 0000383663, NIP 948-19-87-199, REGON 670140736, aksjekapital på PLN 1 019 525.60 betalt i sin helhet.
  4. Turoperatøren er ansvarlig for å levere tjenester som er dekket av denne paragrafen i Vilkårene, og i henhold til Avtalen, uansett om disse tjenestene utføres direkte av turoperatøren eller av Tjenesteyterne. eSky, i samsvar med gjeldende lov, begrenser sitt ansvar for ikke-ytelse eller manglende ytelse av sine tjenester for opp til tre ganger prisen på reisepakken per Bruker. Denne begrensingen gjelder ikke for personskade eller for skade forårsaket med vilje eller som følge av uaktsomhet.
  5. Turoperatøren må umiddelbart levere nødvendig bistand til Bruker dersom vedkommende har havnet i en vanskelig situasjon, inkludert omstendigheter hvor det er umulig å sikre vedkommendes retur til hjemlandet i henhold til Avtalen, på grunn av uunngåelige og ekstraordinære forhold. Turoperatøren dekker kostnadene for Brukerens nødvendige opphold, hvis mulig, i en kategori tilsvarende den som er spesifisert i Avtalen, for en tidsperiode på opptil 3 netter.
  6. Reservasjonen av tjenestene spesifisert i denne paragrafen av Vilkårene, er gjort i samsvar med parametere og kriterier oppgitt individuelt av Brukeren selv i Bookingsystemet eller via Call Senteret. Basert på disse vil riktig informasjon bli oversendt med detaljer relaterte til tjenestene og reisen, i tillegg til Brukerens og Turoperatørens rettigheter og forpliktelser.
  7. Turoperatøren informerer at effektiv ytelse av visse tjenester dekket av Avtalen, kan avhenge av kommunikasjonen i det ofisielle språket i reisens destinasjon eller det engelske språket.
  8. Det detaljerte informasjonsomfanget relatert til tjenesteytelsen i Bookingsystemet, er oppgitt i Vedlegg nr. 1 i disse Vilkårene og Betingelsene.
  9. Det detaljerte informasjonsomfanget relatert til tjenesteytelsen via Call Senteret, er oppgitt i Vedlegg nr. 4 i disse Vilkårene og Betingelsene.
  10. Brukeren av de bestilte tjenestene som er spesifiserte i denne paragrafen av Vilkårene, er beskyttet dersom turoperatøren skulle gå konkurs, i henhold til vilkårene beskrevet i Vedlegg nr. 1 og 4 i disse Vilkårene og Betingelsene.
  11. Tjenesteprisen for tjenestene omfattet i denne paragrafen av Vilkårene, som har blitt indikert via Bookingsystemet eller Call Senteret, inkluderer kostnaden for skatt, og dersom det er nødvendig, andre tilleggssavgifter og andre kostnader, eller - dersom det ikke med rimelighet kan forventes at disse kostnadene vil bli beregnet før Avtalens inngåelse – informasjon om tilleggskostander som Brukeren kan bli belastet for.
  12. Prisøkningen er kun mulig som et direkte resultat av følgende endringer:
   1. endring i passasjerens transportpris som et resultat av endringer i drivstoffkostnader eller andre strømkilder;
   2. endring i summen av skatt eller avgifter for tjenester dekket av avtalen om deltakelse i reisepakken, pålagt av enheter som ikke deltar direkte i implementeringen av pakkereisen inkludert turistskatt, flyplassavgifter eller avgifter for ombordstigning og avstigning i havner og på flyplasser;
   3. endring i valutakurser relevante for en gitt reisepakke.
  13. Den endelige prisen satt i Avtalen kan ikke økes innen 20 dager før startdatoen på tjenesten som er referert til i denne paragrafen av Vilkårene er satt.
  14. Brukeren kan trekke seg fra avtalen om deltakelse i pakkereisen når som helst før dens begynnelse, hvorved Bruker kan bli pålagt å betale en hensiktsmessig og rimelig avgift for tilbaketrekking av Avtalen til fordel for turoperatøren. Dersom Avtalen ikke omfatter avgifter for tilbaketrekking av Avtalen, vil summen av en slik avgift samsvare med prisen på reisepakken, redusert med kostnadene ved eller inntekten for den alternative bruken av reisetjenesten. Etter den reisendes forespørsel, begrunner turoperatøren summen av avgifter for tilbaketrekking av Avtalen.
  15. Avtalen for deltakelse i pakkereisen kan indikere en avgift for tilbaketrekking av Avtalen i det beløpet som avhenger av tidspunktet for når tilbaketrekkingen fant sted, men før reisepakkens oppstart og utfra forventede kostnadsbesparelser og forventet inntekt fra alternativ bruk av de gjeldende reisetjenestene. Avgiften er gjenstand for et fradrag i betalingen utført av den reisende.
  16. Brukeren kan trekke seg fra Avtalen før oppstart av pakkereisen uten å pådra seg ekstra gebyrer i tilfeller der hvor uunngåelige og ekstraordinære forhold oppstår ved reisedestinasjonen eller i nærområdet, og som har en betydelig innvirkning på gjennomføringen av pakkereisen eller transporten av de reisende til destinasjonen. Brukeren kan kun kreve tilbakebetaling for betalinger som er utført for pakkereisen, og ikke for erstatning eller oppreisning i denne sammenhengen.
  17. Reisearrangøren har rett til ensidig å foreta mindre endringer i avtalens vilkår og betingelser etter å ha informert Brukeren på forhånd. Andre endringer som kan foretas før reisepakkens start, inkluderende endring av hovedelementene i turisttjenestene, manglende evne til å oppfylle spesielle krav, eller prisøkning på over 8 % av reisepakkens totale pris, iverksettes straks etter å ha informert Brukeren og presentert tilgjengelige erstatningstjenester og reglene for deres gjennomføring.
  18. Turoperatøren refunderer gebyrene og betalingene nevnt ovenfor innen 14 dager fra datoen for oppsigelsen på avtalen for deltakelse i turistarrangementet.
  19. Som en del av tjenestene som omfattes av denne paragrafen i Vilkårene, så kan brukeren, uten samtykke fra turoperatøren, overføre alle rettigheter som skyldes ham om deltakelsen av slike pakkereiser til personen som oppfyller vilkårene for deltakelse i en slik pakkereise, og dersom personen samtidig påtar seg alle forpliktelser som følger av denne avtalen, i tillegg til at brukeren informerer turoperatøren om dette innen rimelig tid og via et varig informasjonsmedium. Dersom overføringen av rettigheter og forutsetningen om pliktene innebærer tilleggskostnader for turoperatøren, er turoperatøren forpliktet til å vise disse til den reisende ved forespørsel om betaling, f.eks. kostanden for endring av Brukerens informasjon. Disse kostnadene må være rimelige og ikke overstige den faktiske kostnaden som turoperatøren har pådratt seg på grunn av reisepakkens overføring. Meldinger om dette må sendes inn senest 7 dager før pakkereisens oppstartdato, som med dette og under alle omstendigheter anses å være innlevert innen rimelig tid.
  20. Som en del av tjenestene omfattet av denne avsnittet av Vilkårene, er Brukeren dekket av obligatorisk forsikring mot personskade (ulykkesforsikring) og forsikring for medisinske utgifter for tjenester levert i utlandet. Detaljert informasjon om denne forsikringen finner man på lenkene: Generelle forsikringsvilkår og produktkort. Brukeren har rett til å benytte seg av tilleggsforsikringen av tjenestene levert av eSky i det omfang som er spesifisert i Bookingsystem eller via Call Senter.
  21. Brukeren skal informeres av turoperatøren om alle spesielle krav som Brukeren har angitt og som begge parter har gjort en avtale om.
  22. Som en del av de tjenestene som er lagt frem i denne paragrafen i Vilkårene, er Brukeren pliktig til å informere turoperatøren om eventuelle avvik funnet under gjennomføringen av pakkereisen.
  23. Reklamasjoner sendt inn av Brukere som det er nødvendig å vurdere i samsvar med bestemmelsene i denne paragrafen i Vilkårene, må sendes inn etter prinsippene i punkt 18. (Reklamasjoner).
  24. Til fordel for Brukeren som anvender www.eSkyTravel.no som er dekket av omfanget av de tjenestene omhandlet i denne Vilkårene-paragrafen, vil et passende bidrag betales til Turistgarantifondet og Turisme Støttefondet i det beløpet som er spesifisert i gjeldende lov.
  25. Hvis beskrivelse av objekt valgt av Brukeren som en del av levering av pakkereise ikke inneholder en klar informasjon om fasiliteter for funksjonshemmede, er objektet ikke tilpasset til funksjonshemmedes behov.
 • § 11. TILLEGGSTJENESTER

  1. Som en del av de tjenestene som er tilgjengelige via Bookingsystemet og Call Senteret, kan Brukeren også bestille tilleggstjenester som kan inneholde transaksjonsgebyr levert via Bookingsystemet eller Call Senteret.
  2. Enhver betalt service valgt ut av Brukeren, beskrevet i denne paragrafen og tilgjengelig i Bookingsystemet, er en integrert del av tjenesten som man bestiller tilleggstjenester i.
  3. eSky sin servicepakketjeneste (videre kjent som “Servicepakken”) er en fast, ikke-refunderbar serviceavgift for minst én modifikasjon gjort på flybilletten, og som omfatter sin integrerende del utført via Call Senteret av Brukerne innenfor Bookingsystemet. Ved kjøp av Servicepakken er Brukeren frigitt fra å betale servicegebyrene som pålegges av eSky som per Tabellen av servicegebyrer for endring av tilleggstjenester i en allerede kjøpt billett. Hvis prisvilkårene og betingelsene til flyselskapet krever et gebyr for endringer/avbestillinger/spesiale tjenester, må Brukeren betale den tjenestesummen som kreves av flyselskapet.
  4. Online innsjekkingen er en tilleggs-, betalt og ikke-refunderbar tjeneste som tillater Brukeren å utføre innsjekking i det elektroniske systemet til de individuelle flyselskapene for de kjøpte Flybillettene dersom transaksjonssystemet tillater det. Som en del av den online innsjekkingstjenesten sendes det genererte ombordstigningskortet eller online innsjekkingsbekreftelsen til e-postadressen oppgitt av brukeren under bestillingsprosessen innen fristen som muliggjør riktig bruk av transporttjenesten. Noen flyselskap krever at Brukeren oppgir tilleggsinformasjon som ikke har blitt oppgitt i selve bestillingsprosessen, før de kan gjennomføre en innsjekking. Brukeren må oppgi aktuell kontaktinformasjon som e-postadresse og telefonnummer for å muliggjøre kontakt, særlig rett før avreise. Unnlatelse av å oppgi kontaktinformasjon, oppgi data for online innsjekking mindre enn 48 timer før planlagt avgang, oppgi utdaterte eller ufullstendige detaljer, manglende svar på telefonsamtaler fra eSky eller oppgi uriktige opplysninger som kreves for innsjekking kan føre til at det er umulig å fortsette med den online innsjekkingen, og brukeren kan pådra seg ekstra kostnader på flyplassen definert av flyselskapet, eller det kan være umulig for dem å reise. I tilfelle av endringer i bestillingen, av transportøren eller på brukerens forespørsel, direkte hos transportøren, mens den online innsjekkingstjenesten har blitt kjøpt, er brukeren forpliktet til å straks informere eSky om endringene som er gjort. I tilfelle av mangel på disse opplysninger, vil eSky ikke være i stand til å utføre online innsjekking effektivt. På grunn av ovenstående er eSky ikke ansvarlig for den ineffektive utførelsen av online innsjekkingstjenesten, herunder kostnader og andre konsekvenser som følger av dette.
  5. Hvis flygningen er forsinket eller kansellert vil eSky overføre informasjon, som er basert på dataanalyse av Brukerens flygning, til en samarbeidende enheten, f.eks. AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320, for å skaffe hensiktsmessige skader og som vil ta tiltak etter en eksplisitt godkjenning av Brukeren. Samtidig vil eSky informere Brukeren om at vedkommende har rett til å sende inn en reklamasjon eller forespørsel direkte til flyselskapet som opererer flygningen for full kompensasjon (der det er aktuelt) i henhold til forskrift (EU) Nr. 261/2004 av Europa- Parlamentet og Rådet for EU.
  6. AirHelp+ - en betalt, ikke-refunderbar tilleggstjeneste tilgjengelig for enhver Bruker som gjør reservasjon via Reservasjonssystemet eller Telefon servicesenteret. Tjenesten muliggjør hjelp til å få kompensasjon på opptil EUR 600 for en forsinket, avlyst eller overbooket flyvning og refusjon opptil EUR 6.000 for ikke planlagte omkostninger forårsaket av en forsinket flyvning (hoteller, drosjer, flybilletter, måltider) og blir gjennomført i samsvar med de betingelser som er angitt av tjenesteleverandør, dvs. AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320, spesifisert i detaljer på https://www.airhelp.com/en/terms/.
 • § 12. RELATERTE REISEARRANGEMENTER

  1. Brukeren som anvender www.eSkyTravel.no portalen til de situasjonene som er nevnt nedenfor, kjøper relaterte reisetjenester, forstått som en kombinasjon av minst to forskjellige typer turisttjenester kjøpt for den samme turen eller ferien, dekket av separate kontrakter med Leverandører. Samtidig som kjøpet finner sted, opprettes relaterte reisetjenester når turistentreprenøren gjør det enklere for reisende å kjøpte turisttjenesten:
   1. etter et opphold eller kontakt med salgsstedet som gir den reisende mulighet til å velge og å betale separat for hver turisttjenesten eller
   2. tillater den reisende å kjøpe minst en ekstra turisttjenesten på en målrettet måte fra en annen turistentreprenør dersom kontrakten med denne entreprenøren er avsluttet ikke senere enn 24 timer etter at reservasjonen på den første turisttjenesten har blitt bekreftet.
  2. Relaterte turisttjenester skal ikke opprettes til tross for oppfyllelsen av betingelsene nevnt ovenfor i tilfelle der det er en kombinasjon av ikke mer enn én type turisttjeneste (transport av passasjerer, overnatting uten opphold, som ikke er en integrert del av passasjertransporten, bilutleie eller andre motoriserte kjøretøy), med en eller flere turisttjenester som utgjør en annen form for tjeneste: passasjertransport, overnatting uten opphold som ikke er en integrert del av passasjertransporten, billeie eller leie av andre motoriserte kjøretøy), hvis verdien av disse tjenestene er mindre enn 25% av den totale verdien på den relaterte reisetjenesten og hvis de ikke er reklamert som en signifikant del av denne forbindelsen, eller som ikke utgjør en betydelig del av denne forbindelsen for andre grunner. I tillegg varer de relaterte turisttjenestene mindre enn 24 timer, med mindre de inkluderer overnatting.
  3. Detaljert informasjon om kjøpet av relaterte reisetjenester og rettighetene og forpliktelsene som oppstår fra bruken av slike tjenester, finner man i vedlegg 2 og 3 som er vedlagt disse Forskriftene.
  4. Til fordel for Brukeren som benytter seg av www.eSkyTravel.no, dekket av omfanget av tjenestene som er angitt i denne paragrafen av Vilkårene, vil det utbetales et passende bidrag til Turistgarantifondet i det beløpet som er spesifisert av gjeldende lov.
 • § 13. IATA GENERELLE BETINGELSER FOR TRANSPORT

 • § 14. REFERANSER TIL FLYSELSKAPFORSKRIFTER

  Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Air Rarotonga, Air Southwest, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Bergen Air Transport, Blu Express, BlueAir Business Aviation, Blue Islands, Bulgaria Air, BRA, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Eurowings, Excelairways, FlyBe, flythomascook.com, Germania Express, GOL, Helvetic, WOW air, Jet2, TUI fly , Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Kulula, Luxair, Lydd Air, Air Italy, Nature Air, Nextjet, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, Skytrans Airlines, Southwest, SpiceJet, Sprint Air, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, ThomasCookAirlines.com, TUI Airways, Transavia, Virgin Blue - Virgin Australia, Viva Colombia, Viva Peru, Vueling, WestJet Airlines, Wizz AirLaudamotion, Volotea, Astra Airlines, Jazeera Airways, Satena, EasyFly, Wingo, VivaAerobus, Mayair, AirPanama, JetSmart, Passaredo, LCPeru, Peruvian, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Boliviana de Aviación, Aerolínea de Antioquia.

HOTELLBOOKING

 • § 15. HOTELLBOOKING

  1. eSky fastsetter via www.eSkyTravel.noand og Call Senteret regler for deling av hotelltjenester tilbudt av Leverandører til Brukere som ønsker å benytte seg av hotelltjenester.
  2. eSky er ikke en del av kontrakten om provisjon samlet inn fra bruken av hotelltjenester og andre relaterte avtaler inngått gjennom Bookingsystemet. Partene i en slik avtale er for hver gang Brukeren og den enkelte Tjenesteyteren spesifisert i tilbudet, og som leverer tjenester som er en del av en slik avtale.
  3. Avtaler inngått via Bookingsystemet er konkludert og implementert på grunnlag av generelle vilkår og betingelser av avtaler med enkelte Tjenesteytere. All data omfattet i tilbudet presentert i Bookingsystemet er basert på informasjon gitt direkte fra Leverandører. Vilkår og betingelser for bestilling av hotelltjenester som er fastsatt av Leverandørene, befinner seg spesifikt på ordren og er i samsvar med deres forskrifter - https://developer.ean.com/terms/en/.
  4. eSky gir Brukeren:
   1. direkte tilgang til fasiliteter tilbudt av Leverandører innenlands og utenlands,
   2. muligheten til å fritt og individuelt konfigurere tjenester som er tilgjengelige på www.eSkyTravel.no.
  5. Booking og betalingsregler for hotelltjenester:
   1. Booking av Hotelltjenester via Bookingsystemet eller Call Senteret betales av Brukeren, i form av objektets tilbudet, direkte til Leverandøren som tilbyr fasiliteten uten betaling til eSky,
   2. Booking av Hotelltjenester via Bookingsystemet eller Call Senteret betales av Brukeren, i form av objektets tilbudet, direkte til eSky.
  6. Reservasjonstyper:
   1. ikke-garantert reservasjon som enda ikke har blitt betalt av Brukeren,
   2. garantert reservasjon som har blitt betalt av Brukeren, eller at Brukerinformasjonen har blitt positivt vurdert i samsvar med betingelsene satt i disse Vilkårene og Betingelsene.
  7. Henvendelsesmuligheter for booking av Hotelltjenester:
   1. Gjennom Bookingsystemet som er tilgjengelig på www.eSkyTravel.no og på andre nettsider som tilhører enhetene som samarbeider med eSky.
   2. Via telefonkontakt med det nummeret som er oppgitt av Call Senteret.
  8. Bekreftelse på ordre og pris:
   1. Brukeren mottar bekreftelse på sin henvendelse til angitt e-postadresse, hvorav bekreftelsen inneholde reservasjonsnummeret, informasjon om den utvalgte hotelltjenesten, total servicepris og utvalgt betalingsmetode.
   2. Prisen på hotelltjenesten er denominert i valutaen som er valgt i ordreskjemaet. Prisen på tjenesten inkluderer: betaling per opphold, nettopris, MVA, og alle andre skatter og avgifter, med mindre annet er oppgitt i Bookingsystemet sine sider, eller i e-posten som bekrefter reservasjonen.
   3. Hvis vilkårene for en bestilt tjeneste krever at Brukeren må betale eSky, er tjenesteprisen indikert i reservasjonsbekreftelsen ikke garantert inntil betalingen er mottatt av eSky på grunn av vilkårene fastsatt av Leverandørene.
   4. Før betalingen utføres må Brukeren sørge for at all informasjonen i den mottatte bekreftelsen er riktig.
  9. Bestilling av en hotelltjeneste
   1. Brukeren kan kjøpe en hotelltjeneste gitt at all den personlige informasjonen ført inn i Bookingsystemet er sann. Før Bruker kan legge inn en ordre, må vedkommende lese og akseptere disse Vilkårene og Betingelsene, i tillegg til å lese vilkårene og betingelsene til bookingtjenester relevante til fasilitetene som yter tjenestene valgt ut av Brukeren.
   2. Etter å ha mottatt reservasjonsorden, kan eSky ta kontakt med Brukeren for å verifisere Brukerens informasjon, og for å bekrefte tilbudet. Dersom det er umulig å få kontakt med Brukeren, holdes ikke eSky ansvarlig for at tjenesteyteren ikke aksepterer reservasjonen på grunn av ordrens innhold, med mindre det var en garantert reservasjon i henhold til punkt 15. seksjon 6 i disse Vilkårene og Betingelsene.
   3. Hver reservasjon/innsending er kommunisert av eSky til en gitt Leverandør på vegne av Brukeren, og behandles som en deklarert ordre.
   4. Tjenesteytere og Leverandører har rett til å kansellere reservasjonen dersom Kunden ikke sjekker inn på hotellet som tilbyr tjenesten på den datoen tjenesten skulle ha begynt.
  10. Reservasjonen av hotelltjenesten er underlagt kansellasjonsregler tilgjengelige på Leverandørens webside.
  11. I enkelte situasjoner reserverer eSky seg retten til å kansellere ikke-garanterte reservasjoner dersom det er umulig å få kontaktet Bruker på det angitte telefonnummeret. Brukeren kan legge inn en garantert reservasjon ved å legge inn sitt betalingskortnummer. Kunden kan bli spurt om å sende inn en scan av betalings- og ID-kortet sitt i tillegg til et utfylt UCCCF skjema som muliggjør verifiseringen av transaksjonens regelmessighet.
  12. Potensielle Kundekrav eller forespørsler etter kompensasjon for pådratte skader må henvendes til den respektive Leverandøren. eSky er kun ansvarlig for feilaktig gjennomføring av formidlingstjenestene.
  13. Rollen til eSky og andre samarbeidende virksomheter som leverer Leverandørers hotelltjenester i sine databaser, er å gi Brukeren direkte tilgang til de bestemte Leverandørenes tilbud.
  14. En internasjonal klassifisering av hoteller basert på et rangering system som bruker stjerner, utgjør en uforpliktende informasjon om standarden på et gitt hotell.

FORSIKRING

 • § 16. FORSIKRING

  1. Avhengig av hvilken tjeneste blir valgt når Brukeren foretar reservasjon via Bookingsystemet eller Call Senteret, er Forsikringsgiveren for forsikringsprodukt angitt og valgt av Brukeren:
   • I tilfelle av ALL RISK reiseavbestillingsforsikring, BASIC reiseavbestillingsforsikring, Reiseforsikring for utenlandsreiser, Reiseforsikring for utenlandsreiser PLUS, Reiseforsikring for innenlandsreiser – Forsikringsgiveren er Inter Partner Assistance S.A. Filial i Polen med hovedkontor i Warszawa, ul. Giełdowa 1; 01 – 211 Warszawa, registrert i Entreprenørregisteret som føres av tingretten for hovedstaden Warszawa i Warszawa, 12. kommersiell avdeling av Det nasjonale tingsregisteret (KRS), under KRS-nummer: 0000320749, med NIP (skatteidentifikasjonsnummer): 108-00-06-955, med aksjekapital på 31 702 613,00 EUR, det er en filial av det utenlandske forsikringsselskapet Inter Partner Assistance SA med hovedkontor i Brussel, e-postadresse: claims@axa-assistance.pl (heretter kalt «AXA Assistance»)
   • I tilfelle av Travel Protect Forsikring for utenlandsreiser, Travel Protect Forsikring for innenlandsreiser, Travel Protect Forsikring for avbestilling av reise i nødsituasjoner, Travel Protect Bagasjeforsikring – Forsikringsgiveren er Colonnade Insurance S.A. registrert i Luxembourg under nummer: B 61605, hovedkontor: rue Jean Piret 1, L-2350 Luxembourg, som opererer i Polen gjennom Colonnade Insurance Société Anonyme Filial i Polen, registrert i tingretten for hovedstaden Warszawa, 12. avdeling av Det nasjonale tingsregisteret (KRS), under nummer 0000678377, NIP (skatteidentifikasjonsnummer) 1070038451, med hovedkontor: ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, med aksjekapital på 9 500 000 EUR, betalt i sin helhet, e-postadresse: info@colonnade.pl (heretter kalt «Colonnade»)
  2. Forsikringsagenten for Colonnade og AXA Assistance er We Care Insurance Sp. z o.o. med hovedkontor i Katowice (40-265), ul. Murckowska 14A, registrert i Entreprenørregisteret som føres av Katowice-Wschód tingrett, 8. kommersiell avdeling av Det nasjonale tingsregisteret under KRS-nummer: 0000751962, NIP (skatteidentifikasjonsnummer): 954-279-73-53, REGON (organisasjonsnummer): 381493361, aksjekapital på 5 000 PLN (betalt i sin helhet), som behandler kundenes personopplysniger på de vilkårene som er angitt her.
  3. Agenten handler på grunnlag av fullmakt til å utføre agentaktiviteter gitt av Forsikringsgiveren, innhold i denne fullmakten for Colonnade er tilgjengelig her og for AXA Assistance her.
  4. eSky, som fungerer som Forsikringstaker, utfører alle faktiske og juridiske aktiviteter i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av gruppeforsikringsavtaler som er omhandlet i disse Servicevilkårene, herunder:
   • Som en del av Colonnade og AXA Assistance gruppeforsikring, informerer Brukerne om inngåelse av gruppeforsikringsavtale, om vilkår for tiltredelse og fratredelse, gjenstand og omfang av gruppeforsikring og forpliktelser som den forsikrede Brukeren har, gjør nødvendige dokumenter tilgjengelig før man tegner gruppeforsikring, herunder dokumenter om regler for behandling av personopplysninger og dokumenter som bekrefter autorisasjon til å operere under individuelle forsikringsprodukter, samt aksepterer for gruppeforsikring, instruerer om hva man skal gjøre i tilfelle det oppstår en hendelse som er omfattet av gruppeforsikringsavtale.
  5. Forsikringstakeren vil gi Brukerne alle nødvendige opplysninger om omfang av forsikringstjenester gjennom Bookingsystemet eller via Call Senteret. Forsikringstakeren er forpliktet til å gi Brukeren betingelser og vilkår for gruppeforsikringsavtale før Brukeren gir samtykke til å dekke utgifter til forsikringspremie.
  6. Gruppeforsikringsavtale er inngått (avhengig av Brukerens valg av forsikringsprodukt):
   • I tilfelle av ALL RISK reiseavbestillingsforsikring, BASIC reiseavbestillingsforsikring, Reiseforsikring for utenlandsreiser, Reiseforsikring for utenlandsreiser PLUS, Reiseforsikring for innenlandsreiser - mellom AXA Assistance og eSky på bekostning av Brukerne som tegner gruppeforsikring. Forsikringsdekning ytes i samsvar med Særlige Vilkår for ALL RISK reiseavbestillingsforsikring, Særlige Vilkår for BASIC reiseavbestillingsforsikring, Særlige Vilkår for Reiseforsikring for utenlandsreiser, Særlige Vilkår for Reiseforsikring for utenlandsreiser PLUS, Særlige Vilkår for Reiseforsikring for innenlandsreiser samt reglene som er fastsatt i Bookingsystemet eller via Call Senteret.
   • I tilfelle av Travel Protect Forsikring for utenlandsreiser, Travel Protect Forsikring for innenlandsreiser, Travel Protect Forsikring for avbestilling av reise i nødsituasjoner, Travel Protect Bagasjeforsikring – mellom Colonnade og eSky på bekostning av Brukerne som tegner gruppeforsikring. Forsikringsdekning ytes i henhold til Generelle Vilkår for Gruppeforsikring Travel Protect for utenlandsreiser, Generelle Vilkår for Gruppeforsikring Travel Protect for innenlandsreiser, Generelle Vilkår for Gruppeforsikring Travel Protect for dekning av avbestillingsomkostninger i nødsituasjoner, Generelle Vilkår for Gruppeforsikring Travel Protect for reisebagasje i det anvendelsesområde som er spesifisert i disse Servicevilkårene samt på vilkår angitt i Bookingsystemet og via Call Senteret.
  7. Alle dokumenter vedrørende individuelle forsikringsprodukter, herunder deres omfang, er tilgjengelige i Bookingsystemet eller via Call Senteret.
  8. Dokumentet som bekrefter inngåelse av forsikringsavtale er, avhengig av valg av forsikringsprodukt, Forsikringsbevis som sendes elektronisk til Brukeren etter at reservasjonsprosedyren i Bookingsystemet eller via Call Senteret er fullført.
  9. Forsikringsbevis, Generelle Vilkår for Colonnade-gruppeforsikring, Særlige Vilkår for AXA Assistance samt alle andre dokumenter som er gjort tilgjengelig for Brukeren i Bookingsystemet eller via Call Senteret og som omfatter gjennomføring av tjenester kjøpt gjennom Forsikringstakeren, vil bli sendt til den e-postadressen som Brukeren har oppgitt.
  10. Brukeren kan tegne gruppeforsikring frivillig og det innebærer at man aksepterer å finansiere utgifter til forsikringspremie. Brukeren spør om verdsettelse av de ovennevnte utgiftene ved å velge ett av de alternativene som foreslås av Bookingsystemet eller via Call Senteret ved å oppgi alle nødvendige data i et personlig spørreskjema.
  11. Brukeren dekker utgifter til forsikringspremie etter å ha oppgitt korrekte personopplysninger i Bookingsystemet. Før Brukeren inngår gruppeforsikringsavtale, er det ens ansvar å lese og akseptere disse Servicevilkårene og, avhengig av hvilket forsikringsprodukt Brukeren har valgt, Generelle Vilkår for Colonnade-gruppeforsikring eller Særlige Vilkår for AXA Assistance samt alle andre dokumenter som er gjort tilgjengelig for Brukeren i Bookingsystemet eller via Call Senteret.
  12. Brukeren mottar bekreftelse på den angitte e-postadressen som blant annet inneholder: reservasjonsnummer, opplysninger om total forsikringspris og betalingsmåte. Kostnader som dekkes av den Forsikrede er oppgitt i den valuta som ble spesifisert i Bookingsystemet eller via Call Senteret.
  13. Betalinger vedrørende forsikringsprodukter foretas på de vilkårene som er angitt i punkt 7 i Servicevilkår og i samsvar med Generelle Vilkår for Colonnade-gruppeforsikring og Særlige Vilkår for AXA Assistance.
  14. I tilfelle av bestilling av gruppeforsikring via Internett, har forbrukeren rett til å anvende en utenrettslig tvisteløsningsmetode og sende inn en klage via EU sin ODR-nettplattform som er tilgjengelig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • § 17. ANDRE UTLEIETJENESTER TILBUDT AV ENHETER SOM ESKY GIR ANNONSEPLASS TIL

  1. Bilutleie:
   eSky leier annonseplass til rentalcars.com som er et merke tilhørende TravelJigsaw Limited gruppen, en bedrift registrert i England og Wales (under referansenummeret 05179829) med registrert kontor på 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, og som fungerer som en mellompart i reservasjonsprosessen og tilbyr tjenester i henhold med vilkårene og betingelsene spesifiserte for sine tjenester på www.rentalcars.com/TermsAndConditions.do. Spesielle forhold knyttet til bestemte kjøretøy er oppgitt for disse kjøretøyene og definert av enhetene som tilbyr tjenestene. eSky kan informere om muligheten til å kjøpe tilleggstjenester samtidig som bookingen behandles over telefon.
  2. Turer og attraksjoner:
   eSky tilbyr leie av annonseplass til fordel for GetYourGuide Deutschland GmbH med hovedkontor i Sonnenburger Str. 71-75, 10437 Berlin i Tyskland, som tilbyr tjenester på vilkårene spesifisert i forskriften for denne enhetens tjenester, tilgjengelig på https://www.getyourguide.com/terms_of_business. eSky kan informere om muligheten for å kjøpe tilleggstjenester i forbindelse med bestilling av turistattraksjoner i samarbeid med GetYourGuide under telefonbestillingstjenesten eller andre tjenester.
  3. Transporttjenester og parkeringsplasser:
   eSky tilbyr utleie av reklameplass til Mozio, Inc., a Delaware corporation, med hovedkontor på 9450 SW Gemini Dr., Beaverton, OR, 97008 i USA, som leverer tjenester på vilkårene som er angitt i reglene for denne enhetens tjenester, tilgjengelig på https://www.mozio.com/en-us/terms-of-service. Spesielle vilkår for transfer er definert av enheter som direkte tilbyr disse tjenestene hvis vilkår er tilgjengelige via Mozio, Inc. eSky kan informere om muligheten for å kjøpe tilleggstjenester under telefonbooking..

KLAGER

 • § 18 KLAGER

  1. Gjenstand for en klage kan være et tilfelle av manglende utførelse eller feil utførelse av en tjeneste, hvorav utførelsen er eSky sitt ansvar. Klager kan også være relaterte til manglende utførelse eller feil utførelse av tjenester av eSky, samt tjenester som leveres via eSky av en tredjepart, hvis ansvaret vil bli bestemt individuelt av en slik tredjepart uavhengig av eSky sin deltakelse.
  2. Klager vedrørende reservasjoner og kjøp av flybilletter eller andre reisetjenester kan sendes inn direkte via en klageformular som kan finnes her eller i en skriftlig form til eSkys kontor, Murckowska 14a, 40-265 Katowice, Polen. Kunden vil bli informert om mottakelse og avgjørelse av klagen innen 30 dager etter mottakelse, eller i løpet av en annen tidsramme fastsatt av reiseoperatøren eller en annen Tjenesteyter.
  3. Beslutningen som utstedes av eSky og gis til Brukeren avslutter klageprosessen som eSky gjennomfører. Hvis beslutningen ikke er tilfredsstillende, har Brukeren rett til å ta saken til domstol eller løse tvisten utenrettslig og inngi klagen via EU ODR-plattformen tilgjengelig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. For å gi Brukeren et relevant og passende svar, vil klager behandles innenfor lovbestemte frister og bli sendt til Brukerens angitte adresse på polsk og engelsk, og, avhengig av tilgjengelighet av eSkys konsulenter, på det språket klagen ble innsendt.
  5. eSky indikerer at hvis klagen er relatert til tjenester utført av andre enheter, vil eSky informere Brukeren om dette og gi vedkommende råd om hvordan man kan sende inn en klage til denne enheten, eller sende inn en klage på vegne av/i samråd med Brukeren hvis informasjonen sendt inn om klagen er komplett nok til å kunne sende inn en slik klage til Tjenesteyteren. Dersom det er umulig å kontakte Brukeren, kan eSky ta tiltak på egenhånd i Brukerens beste interesse.

SLUTTBESTEMMELSER

 • § 19. SLUTTBESTEMMELSER

  1. eSky forbeholder seg retten til å utføre ensidige endringer av innholdet i disse Vilkårene, i samsvar med den regelen at Kunden er bundet til de Vilkår som ble akseptert i bestillingsprosessen, og at Kunder har tilgang til arkiverte versjoner av Vilkårene. Hver Kunde må lese Vilkårene og andre medfølgende dokumenter som beskriver tjenester på tidspunktet for bookingen og kjøpet av Flybilletter og andre tjenester tilgjengelige via nettsiden www.eSkyTravel.no.
  2. I saker som ikke er regulerte av disse Vilkårene, gjelder gjeldende bestemmelser oppgitt i polsk lov.
  3. Det bør tas i betraktning at tjenestene tilgjengelige i Bookingsystemet består av å utføre faktiske handlinger relaterte til Brukerens bestilling av Tjenesteyterens tjenester; derfor er betingelsene på bookingen deres bindende for bruker fra det momentet den er akseptert av en gitt Tjenesteyter – avbestilling eller annullering er kun mulig dersom Tjenesteyteren tillater en slik mulighet. Angående forbrukertvister er det mulig å benytte seg av den europeiske ODR-plattformen (online dispute resolution (online tvisteløsning)), som er tilgjengelig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. eSky skal ikke stå ansvarlig for skader forårsaket av Brukeren. eSky skal heller ikke stilles ansvarlig for at reisen ikke blir noe av pga. streik blant flyselskapets ansatte, ansatte ved flyplassen, jernbane ansatte, samt for skade utført i løpet av en streik blant hotellansatte eller en annen uforutsett hendelse som ender med at det blir umulig å levere tjenestene i henhold til Vilkårene. Dette fordi eSky kun er en enhet som tilbyr tilgang til Bookingsystemet, og er verken en tjenesteyter eller en rådgiver som foreslår valgmuligheten av bestemte tilbud levert av en tredjepart.
  5. Får å unngå uautorisert bruk av betalingskort har eSky forbeholdt seg retten til å utføre en tilleggs verifikasjon av nøyaktig informasjon om betalingskortets eier, eller å bekrefte at eieren av kortet brukt i Bookingsystemet godkjente betalingen av bookingen.
  6. Transaksjoner gjennomført gjennom eSky er underlagt tolkning i henhold til polsk lov.
  7. Polsk lovvalg betyr likevel ikke at kunde ikke er beskyttet av lovene som ikke kan fravikes ved avtale iht. lover som gjelder i den stat som kunde har sitt vanlige bosted i (dvs. registreringslandet for domenet der transaksjonen har blitt gjennomført).

FORSKRIFT OM DET Å TREKKE SEG FRA AVTALEN

 • § 20. FORSKRIFT OM DET Å TREKKE SEG FRA AVTALEN

  1. I henhold til bestemmelsene i disse Vilkårene, vil eSky attestere til muligheten å trekke seg fra avtalen mellom Brukeren som bruker eSky sine tjenester via Bookingsystemet elle Call Senteret i samsvar med artikkel 27 av loven om Forbrukerrettigheter fra 30. mai 2014, og videre oppdateringer av denne loven.
  2. I artikkel 38(1) av loven, har Brukeren ikke rett til å trekke seg fra en ekstern serviceavtale dersom entreprenøren har utført tjenesten i sin helhet med uttrykkelig samtykke fra forbrukeren som har blitt informert før tjenesten ble utført at etter at tjenesten har blitt utført så mister vedkommende retten til å trekke seg fra avtalen.
  3. I lys av det som står ovenfor, og før tjenesten som er spesifisert i disse Vilkårene har begynt, fastslår eSky at Brukeren som har akseptert en ekstern serviceavtale for å utføre denne tjenesten, ikke har rett til å trekke seg fra avtalen uten begrunnelse og uten å måtte stå kostnadsansvarlig for det innen 14 dager fra inngåelsen av avtalen, da eSky.pl S.A. har i sin helhet levert tjenestene i form av en tredjeparts tjenestebooking (på eksplisitt forespørsel fra Brukeren). I slike tilfeller er servicegebyret ikke refunderbart. Dersom enheter som leverer tjenester tillater refusjoner for en del, eller for hele verdien av tjenestene sine dersom avtalen trekkes, vil kunden desidert bli informert om dette.

NYHETSBREV

 • § 21. NYHETSBREVTJENESTE

  1. Hver Bruker kan abonnere på nyhetsbrevtjenesten ved å gi samtykke til å motta kommersiell informasjon som definert i art. 10 andre ledd i lov av 18. juli 2002 om levering av elektroniske tjenester gjennom kommunikasjonskanalene som tilbys av eSky, dvs. for å muliggjøre utsendelse av kommersiell og markedsføringsinformasjon til e-postadressen oppgitt av Brukeren, samt informasjon om nye tilbud og kampanjer tilgjengelig hos Tjenesteleverandører.
  2. Samtykke gis ved å oppgi din e-postadresse i det aktuelle feltet på www.eSkyTravel.no når du foretar en booking under transaksjonsprosessen eller når du registrerer en konto på Din konto ved å krysse av i den relevante boksen for å motta kommersiell og markedsføringsinformasjon.
  3. De grafiske elementene og innholdet i nyhetsbrevet er underlagt opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, inkludert industrielle eiendomsrettigheter som eies av Tjenesteleverandøren eller tredjeparter og er lovbeskyttet. Enhver kopiering, modifikasjon og bruk som ikke er i samsvar med det tiltenkte formålet eller uten samtykke fra Tjenesteleverandøren kan utgjøre et lovbrudd.
  4. Nyhetsbrevabonnement er en gratis tjeneste og er tilgjengelig for enhver Bruker som har uttrykt et ønske om å få et slikt abonnement.
  5. Brukeren kan trekke tilbake samtykket til å motta nyhetsbrevet ved å sende en forespørsel til eSky via kontaktskjemaet tilgjengelig på www.eSkyTravel.no eller ved å kansellere abonnementet ved å klikke på den aktuelle lenken i den mottatte e-posten angående nyhetsbrevet.
  6. Så snart nyhetsbrevet er deaktivert, slutter Tjenesteleverandøren å sende markedsføringsinnhold til Brukerens e-postadresse. Brukeren kan når som helst bestille denne tjenesten på nytt.

VEDLEGG

 • Vedlegg 1

  STANDARD INFORMASJONSSKJEMA FOR PAKKEREISEAVTALER, HVOR BRUKEN AV HYPERKOBLINGER ER MULIG

  • Kombinasjonen av tilbudte tjenester innebærer en reisepakke i samsvar med Direktivet (EU) 2015/2302. Dermed er dine rettigheter innenfor EUs lover om pakkereiser. eSky vil være fult ansvarlig for den riktige utførelsen av hele reisepakken. I tillegg, slik som det kreves av loven, har eSky sikkerheten til å oppbevare en eventuell tilbakebetaling av det du har betalt, dersom transport er en del av reisepakken, og dersom din retur til hjemlandet blir avlyst om eSky går konkurs.
  • Mer informasjon om de viktigste rettighetene må verifiseres i henhold til Direktiv (EU) 2015/2302.
  • De viktigste rettighetene i Direktiv (EU) 2015/2302:
   • Før inngåelse av avtalen om deltakelse i en reisepakke, vil de reisende motta all nødvendig informasjon om reisepakken.
   • Det er alltid minst én entreprenør som er ansvarlig for riktig utførelse av alle avtalte turisttjenester.
   • Den reisende mottar et nødnummer eller et kontaktpunkt hvor vedkommende kan få tak i turoperatøren eller reiseagenten.
   • Reisende kan overføre ferien til en annen person innen rimelig tid, underlagt eventuelle tilleggskostnader.
   • Prisen på reisepakken kan økes dersom enkelte kostnader (f.eks. drivstoffkostnader) har økt og at dette er uttrykkelig forutsatt i avtalen; under ingen omstendigheter kan prisen øke senere enn 20 dager før reisepakkens startdato. Dersom prisøkningen overstiger 8% av reisepakkens pris, kan den reisende si opp Avtalen. Hvis turoperatøren reserverer seg retten til å øke prisen, har den reisende rett til å redusere prisen dersom de tilsvarende kostnadene er redusert.
   • De reisende kan si opp kontrakten uten å bli belastet for dette med et oppsigelsesgebyr, samt få tilbakebetalt hele reisen dersom en av feriens essensielle elementer, andre enn pris, endres bemerkelsesverdig. Dersom turoperatøren kansellerer betalingen før avreise, har den reisende rett til refusjon og eventuelle erstatning.
   • I unntakstilfeller - for eksempel, at det er et alvorlig sikkerhetsproblem på den endelige destinasjonen som påvirker reisepakken – kan de reisende før reisepakkens oppstartdato si opp avtalen uten å bli belastet for eventuelle avbestillingsgebyr.
   • Dessuten, kan de reisende si opp avtalen når som helst før reisepakkens oppstartdato for et hensiktsmessig og forsvarlig gebyr.
   • Dersom bemerkelsesverdige elementer ved reisepakken ikke kan leveres i samsvar med avtalen etter reisepakkens oppstartdato, må den reisende tilbys et tilstrekkelig alternativ til tjenesten uten å bli belastet for dette. Hvis tjenestene ikke leveres i samsvar med avtalen, noe som påvirker utførelsen av reisepakken bemerkelsesverdig, og dersom turoperatøren ikke klarer å rette opp i problemet, kan de reisende si opp avtalen uten å bli belastet for avbestillingsgebyr.
   • De reisende har også rett til en prisreduksjon eller en kompensasjon for skaden som har oppstått ved reisepakkens ikke-ytelse eller manglende utførelse.
   • Turoperatøren må tilby den reisende assistanse dersom det oppstår problemer.
   • I det tilfellet turoperatøren går konkurs, vil betalingene refunderes. Dersom turoperatøren går konkurs etter reisepakkens oppstartdato og at reisepakken inneholder en transporttjeneste, vil den reisendes retur til hjemlandet sikres.
  • eSky har tatt ut konkursforsikring hos Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Reisende kan kontakte denne enheten eller, hvor det er aktuelt, den kompetente autoriteten, f.eks. Marskalkkontoret for det Schlesiske voivodskap, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tlf. (+48 32) 2078-888 (mellom 7:30 – 15:30), dersom tjenestene er avslått på grunn av eSky sin konkurs.
  • Direktiv (EU) 2015/2302 som omsatt i nasjonal lov - Lov om pakkereiser og tilknyttede reisearrangementer fra 24. november 2017.
 • Vedlegg 2

  STANDARD INFORMASJONSSKJEMA HVOR FORHANDLER TILRETTELEGGER FOR EN NETTBASERT OG TILKNYTTET REISEAVTALE INNENFOR BETYDNINGEN AV ARTIKKEL 6 PARAGRAF 1 PUNKT 1 AV LOVEN, HVORAV FORHANDLEREN ER EN ANNEN ENN FLYSELSKAPET SOM SELGER RETURBILLETTEN

  • Hvis du booker ekstra reisetjenester for turen eller ferien din via eSky, etter å allerede ha valgt ut og betalt for en reisetjeneste, vil du IKKE dra nytte av rettigheter som gjelder pakker i henhold til forordning (EU) 2015/2302. Derfor vil ikke eSky stå ansvarlig for riktig ytelse av disse ekstra reisetjenestene. Dersom det måtte oppstå problemer med dette, vennligst ta kontakt med den relevante tjenesteyteren. Dersom du derimot bestiller en hvilken som helst annen ekstra reisetjeneste i løpet av det samme besøket på eSky sin nettbaserte reservasjonsside, vil reisetjenestene bli en del av den knyttede reiseavtalen. Hvis dette er tilfelle har eSky, slik som det kreves av EU loven, beskyttelse på plass for å kunne refundere betalingene dine til eSky for tjenester som ikke ble levert fordi eSky gikk konkurs. Vennligst merk at dette ikke gjelder dersom en av de gjeldende tjenesteyterne går konkurs.
  • eSky har tatt ut konkursforsikring hos Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Reisende kan kontakte denne enheten eller, hvor det er aktuelt, den kompetente autoriteten, f.eks. Marskalkkontoret for det Schlesiske voivodskap, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tlf. (+48 32) 2078-888 (mellom 7:30 – 15:30), dersom tjenestene er avslått på grunn av eSky sin konkurs.
  • Merk: Denne konkursforsikringen dekker ikke kontrakter med andre parter enn eSky, som kan gjennomføres selv om eSky er slått konkurs.
  • Direktiv (EU) 2015/2302 som omsatt i nasjonal lov - Lov om pakkereiser og tilknyttede reisearrangementer fra 24. november 2017.
 • Vedlegg 3

  STANDARD INFORMASJONSSKJEMA HVOR FORHANDLER TILRETTELEGGER FOR EN NETTBASERT OG TILKNYTTET REISEAVTALE INNENFOR BETYDNINGEN AV ARTIKKEL 6 PARAGRAF 2 PUNKT 1 AV LOVEN, HVORAV FORHANDLEREN ER EN ANNEN ENN FLYSELSKAPET SOM SELGER RETURBILLETTEN

  • Hvis du booker ekstra reisetjenester for turen eller ferien din via denne lenken/disse lenkene, vil du IKKE dra nytte av rettigheter som gjelder pakker i henhold til forordning (EU) 2015/2302.
  • Derfor vil ikke eSky stå ansvarlig for riktig ytelse av disse ekstra reisetjenestene. Dersom det måtte oppstå problemer med dette, vennligst ta kontakt med den relevante tjenesteyteren. Dersom du derimot bestiller en hvilken som helst annen ekstra reisetjeneste via denne lenken/disse lenkene ikke senere enn 24 timer etter å ha mottatt en bekreftelse fra eSky, vil disse tjenestene bli en del av den tilknyttede reiseavtalen. Hvis dette er tilfelle har eSky, slik som det kreves av EU loven, beskyttelse på plass for å kunne refundere betalingene dine til eSky for tjenester som ikke ble levert fordi eSky gikk konkurs. Vennligst merk at dette ikke gjelder dersom en av de gjeldende tjenesteyterne går konkurs.
  • eSky har tatt ut konkursforsikring hos Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Reisende kan kontakte denne enheten eller, hvor det er aktuelt, den kompetente autoriteten, f.eks. Marskalkkontoret for det Schlesiske voivodskap, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tlf. (+48 32) 2078-888 (mellom 7:30 – 15:30), dersom tjenestene er avslått på grunn av eSky sin konkurs.
  • Merk: Denne konkursforsikringen dekker ikke kontrakter med andre parter enn eSky, som kan gjennomføres selv om eSky er slått konkurs.
  • Direktiv (EU) 2015/2302 som omsatt i nasjonal lov - Lov om pakkereiser og tilknyttede reisearrangementer fra 24. november 2017.
 • Vedlegg 4

  STANDARD INFORMASJONSSKJEMA FOR PAKKEREISEAVTALER, HVOR BRUKEN AV HYPERKOBLINGER IKKE ER MULIG

  • Kombinasjonen av tilbudte tjenester innebærer en reisepakke i samsvar med Direktivet (EU) 2015/2302. Dermed er dine rettigheter innenfor EUs lover om pakkereiser. eSky vil være fult ansvarlig for den riktige utførelsen av hele reisepakken. I tillegg, slik som det kreves av loven, har eSky sikkerheten til å oppbevare en eventuell tilbakebetaling av det du har betalt, dersom transport er en del av reisepakken, og dersom din retur til hjemlandet blir avlyst om eSky går konkurs.
  • Mer informasjon om de viktigste rettighetene må verifiseres i henhold til Direktiv (EU) 2015/2302.
  • De viktigste rettighetene i Direktiv (EU) 2015/2302:
   • Før inngåelse av avtalen om deltakelse i en reisepakke, vil de reisende motta all nødvendig informasjon om reisepakken.
   • Det er alltid minst én entreprenør som er ansvarlig for riktig utførelse av alle avtalte turisttjenester.
   • Den reisende mottar et nødnummer eller et kontaktpunkt hvor vedkommende kan få tak i turoperatøren eller reiseagenten.
   • Reisende kan overføre ferien til en annen person innen rimelig tid, underlagt eventuelle tilleggskostnader.
   • Prisen på reisepakken kan økes dersom enkelte kostnader (f.eks. drivstoffkostnader) har økt og at dette er uttrykkelig forutsatt i avtalen; under ingen omstendigheter kan prisen øke senere enn 20 dager før reisepakkens startdato. Dersom prisøkningen overstiger 8% av reisepakkens pris, kan den reisende si opp Avtalen. Hvis turoperatøren reserverer seg retten til å øke prisen, har den reisende rett til å redusere prisen dersom de tilsvarende kostnadene er redusert.
   • De reisende kan si opp kontrakten uten å bli belastet for dette med et oppsigelsesgebyr, samt få tilbakebetalt hele reisen dersom en av feriens essensielle elementer, andre enn pris, endres bemerkelsesverdig. Dersom turoperatøren kansellerer betalingen før avreise, har den reisende rett til refusjon og eventuelle erstatning.
   • I unntakstilfeller - for eksempel, at det er et alvorlig sikkerhetsproblem på den endelige destinasjonen som påvirker reisepakken – kan de reisende før reisepakkens oppstartdato si opp avtalen uten å bli belastet for eventuelle avbestillingsgebyr.
   • Dessuten, kan de reisende si opp avtalen når som helst før reisepakkens oppstartdato for et hensiktsmessig og forsvarlig gebyr.
   • Dersom bemerkelsesverdige elementer ved reisepakken ikke kan leveres i samsvar med avtalen etter reisepakkens oppstartdato, må den reisende tilbys et tilstrekkelig alternativ til tjenesten uten å bli belastet for dette. Hvis tjenestene ikke leveres i samsvar med avtalen, noe som påvirker utførelsen av reisepakken bemerkelsesverdig, og dersom turoperatøren ikke klarer å rette opp i problemet, kan de reisende si opp avtalen uten å bli belastet for avbestillingsgebyr.
   • De reisende har også rett til en prisreduksjon eller en kompensasjon for skaden som har oppstått ved reisepakkens ikke-ytelse eller manglende utførelse.
   • Turoperatøren må tilby den reisende assistanse dersom det oppstår problemer.
   • I det tilfellet turoperatøren går konkurs, vil betalingene refunderes. Dersom turoperatøren går konkurs etter reisepakkens oppstartdato og at reisepakken inneholder en transporttjeneste, vil den reisendes retur til hjemlandet sikres.
  • eSky har tatt ut konkursforsikring hos Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Reisende kan kontakte denne enheten eller, hvor det er aktuelt, den kompetente autoriteten, f.eks. Marskalkkontoret for det Schlesiske voivodskap, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tlf. (+48 32) 2078-888 (mellom 7:30 – 15:30), dersom tjenestene er avslått på grunn av eSky sin konkurs.
  • Direktiv (EU) 2015/2302 som omsatt i nasjonal lov - Lov om pakkereiser og tilknyttede reisearrangementer fra 24. november 2017.