Menu

Avbestillingsforsikring i uventede situasjoner

Avbestillingsforsikring i uventede situasjoner

Avbestillingsforsikring i uventede situasjoner vil beskytte deg mot uforutsette planendringer, hvis en planlagt flyreise blir umulig å ta. I dette tilfellet vil Forsikrer tilbakebetale hele beløpet som du har betalt for billetten.

NB!

Forsikreren vil dekke kostnader som ikke overstiger forsikringsbeløpet fastsatt i forsikringsavtalen, men ikke høyere enn 5000 EUR.

Hva omfatter forsikringen?

Forsikreren tilbakebetaler kostnader i forbindelse med avbestilling av flybilletter, hvis dette skyldes:

  • en ulykke som forårsaker en umiddelbar sykehusinnleggelse av den Forsikrede eller begrensning av bevegelsesevnen av den Forsikrede,
  • en uventet akutt og behandlingskrevende sykdom av den Forsikrede, hvis prognosene ikke forutsetter helbredelse før den planlagte reisen,
  • en uventet akutt sykdom eller ulykke av en familiemedlem, som krever umiddelbar sykehusinnleggelse og hvis det ikke forutsettes helbredelse før den planlagte reisen. Også i tilfeller hvis den Forsikredes tilstedeværelse i Norge eller bostedsland er nødvendig,
  • en uventet akutt sykdom eller ulykke av en familiemedlem som forårsaker begrensning av hans/hennes bevegelsesevnen (dvs. kan ikke bevege seg eller klare seg uten andres hjelp, i reiseperioden), der tilstedeværelse av den Forsikrede i Norge eller bostedsland er nødvendig og blir erklært med legeattest,
  • risikosvangerskap, komplikasjoner i forbindelse med svangerskapet av den Forsikrede eller hans/hennes kone eller partner, som fører til minst en uke sykehusbehandling i reiseperioden eller maks 7 dager før begynnelsen av reisen. Forsikreren er ansvarlig i tilfelle av for tidlig fødsel av den Forsikrede eller hans/hennes medreisende kone eller partner. Ansvaret gjelder hvis den Forsikrede eller hans/hennes kone eller partner var maksimal 8 uker gravid da forsikringsavtalen ble inngått, og hvis hendelsen som er årsaken til avbestilling av flybilletter skjer før slutten på 24. uke av svangerskapet,
  • død av den forsikrede eller hans/hennes familiemedlem,
  • en alvorlig og tilfeldig hendelse i hjemstedet av den Forsikrede i Norges eller bostedslands territorium som ble forårsaket av ild, naturkatastrofer eller lovbrudd som krever tilstedeværelse av den Forsikrede,
  • dokumentert tyveri av reisedokumenter, f.eks. pass, ID-kort, visum – forutsatt at tyveriet skjedde maks 14 dager før reisedato og ble meld til myndighetene.
  • tyveri eller brann av kjøretøy til den Forsikrede i hans/hennes hjemsted som fører til nødvendige administrative og juridiske skritt og krever tilstedeværelse av den Forsikrede i bostedsland, hvis hendelsen skjedde i perioden av 14 dager før begynnelsen på reisen.

 

 

Hint og forslag i denne artikkelen og relaterte artikler er kun til informasjon og supplement, og kan ikke utgjøre grunnlaget for krav mot eSkyTravel.no.

Inneholder denne artikkelen informasjon du lette etter? Ja | Nei
Jeg synes at denne artikkelen;
Takk for din vurdering!