Menu

Oppsigelse av forsikring

Oppsigelse av forsikring

Etter kjøp av forsikring kan du alltid søke om å si den opp.
Her er noen regler som du må huske på, hvis du vil si opp avtalen:

  1. Hvis avtalen ble inngått for en periode kortere enn 6 måneder, kan Forsikrede si den opp i løpet av 30 dager etter inngåelse, og hvis Forsikrede er næringsdrivende, i løpet av 7 dager etter inngåelse.
  2. Uavhengig av avtalens varighet kan Forsikrede si den opp i hvilken som helst tid før forsikringsbeskyttelsen begynner.
  3. Forsikrede kan si opp avtalen med beholdning av oppsigelsestiden .på en måned med virkning fra slutten på en kalendermåned.
  4. Oppsigelse av avtalen frigjør ikke Forsikrede fra plikten å betale premier for perioden når forsikringsbeskyttelse ble sikret av Forsikrer.
  5. Hvis Forsikrede vil si opp avtalen og søke om tilbakebetaling av premien, så er han forpliktet til å levere et originalt bevis med et oppsigelsesbrev av avtalen, og hvis forsikringsbeskyttelse har allerede begynt er Forsikrede forpliktet til å levere en erklæring som inneholder informasjon om det skjedde noen hendelse som avtalen dekker.
  6. Som oppsigelsesdato forstår man den datoen Forsikrer mottar oppsigelsesbrevet.
  7. Hvis forsikringsforhold utløper, har Forsikrede rett til å få tilbakebetalt premier for perioden av ubrukt forsikring.
  8. Beløpet som tilbakebetales beregnes fra den dagen Forsikrer mottar oppsigelsesbrev.
  9. Oppsigelsen må gjøres skriftlig, ellers den blir ugyldig.

 

Hint og forslag i denne artikkelen og relaterte artikler er kun til informasjon og supplement, og kan ikke utgjøre grunnlaget for krav mot eSkyTravel.no.

Inneholder denne artikkelen informasjon du lette etter? Ja | Nei
Jeg synes at denne artikkelen;
Takk for din vurdering!