Menu

Passasjerrettigheter og -ansvar

Passasjerrettigheter og -ansvar

Passasjerrettigheter og -ansvar innenfor EUs grenser er regulert av Forordning (EC) nr. 261/2004 av Europarlamentet og Rådet fra den 11. februar 2004. Dokumentet fastsetter vilkår og prosedyrer for hvordan å få refusjon og kompensasjon fra flyselskaper.

Nektet ombordstigning

Transportøren kan nekte ombordstigning dersom passasjeren ikke overholder noen av transportørens regler og utgjør en trussel mot sikkerheten, f. eks..

  • hvis passasjeren er under påvirkning av alkohol
  • hvis passasjeren prøver å ta med ulovlige gjenstander om bord eller utgjør en trussel mot andre passasjerer på flyet

OBS!
Hvis passasjeren ikke følger de relevante forskriftene i flyselskapets vilkår og betingelser, vil han bli nektet omborstigning uten rett til noen form for kompensasjon.

Hva er overbooking?

Overbooking er en praksis innen flyindustrien når flere billetter selges enn det er plasser tilgjengelig på et gitt fly. Flyselskapene baserer sine overbookingsgrenser på detaljert undersøkelse av belegget og informasjon om andelen passasjerer som ikke går til innsjekking. Takket være dette er sannsynligheten for å bli nektet ombordstigning lav.

Noen frivillige?
In case such situation occurs, it is the airline’s responsibility to find volunteers who would agree to give up their booked seat and fly the next possible connection. In case no volunteers are found the airlines chooses the passengers themselves. The airline is obliged to issue appropriate compensation, the value of which will depend on the route and can equal from 250 to 600 EUR. If there are no more flights on a given day, the airline provides accommodation and possible transportation as well.

I tilfelle en sånn situasjon oppstår, er det flyselskapets ansvar å finne frivillige som vil resignere fra sin plass og reise med den neste tilgjengelige flyforbindelsen. I tilfelle ingen frivillige er funnet, må flyselskapene velge passasjerer selv. Transportøren er forpliktet til å betale passende erstatning. Beløpet avhenger av flyruten, og kan variere fra 250 til 600 EUR. Hvis det ikke er flere avganger på en gitt dag, tilbyr flyselskapet overnatting og muligens transport.

I samsvar med forskrift UE 261/2004, når det er flyselskapet som er ansvarlig for å nekte omborstigning, er det forpliktet til å skriftlig informere passasjeren om prosedyren for å gi kompensasjon og det hvordan å få hjelp.

Forsikring
Den beste beskyttelsen mot å bli nektet ombordstigning, uansett om det er på grunn av passasjer eller flyselskapets feil, er å kjøpe en passende forsikring.

Husk! 
I alle tilfeller av å bli nektet ombordstigning, er grunnlaget for muligheten til å få noen form for kompensasjon det å komme på tide for ombordstigning.

Kansellert fly

I tilfelle hvis flyet er kansellert eller utsatt, er flyselskaper forpliktet til å finne en alternativ forbindelse for passasjeren eller fullt refundere kostnaden av flybilletter.

Mat og overnatting 
Transportøren er også forpliktet til å gi mat og innkvartering hvis den alternative flyforbindelsen er planlagt i følgende dager, med mindre flyselskapet forbeholder seg retten til å trekke seg fra forpliktelsen i vilkår og betingelser som godtas av passasjeren når flybiletter blir kjøpt.

Dersom kunden foretrekker å få kostnaden av flybilletter refundert, er flyselskapet forpliktet til å gjøre det i løpet av 7 dager etter mottatt forespørsel om tilbakebetaling.

Erstatning

Passasjerer har rett til å få erstatning på mellom 250 og 600 EUR. Det er avhengig av flyruten, og mulig bare på betingelse av at passasjeren er ved avgangsporten i tide.

Betydelig forsinkelse

Avhengig av lengden på flyturen, er flyselskapet forpliktet til å dekke kostnadene ved mat, hotellopphold og andre tjenester. Kunden må ha kommet til avgangsgaten i tide for å ha rett til eventuelle erstatningskrav.

Hvis forsinkelsen overstiger 5 timer, har passasjeren rett til å be om full refusjon og passende kompensasjon fra flyselskapet.

Når kan jeg kreve erstatning?
Du må huske på at muligheten til å be om erstatning ikke er avhengig av en forsinket avgang, men en forsinket ankomst til destinasjonen. Dessutten har passasjerer ikke rett til kompensasjon hvis forsinkelsen skyldes eksterne faktorer.

Før avreise er det verdt å vurdere å kjøpe reiseforsikring som vil beskytte deg mot uventede utgifter som oppstår i tilfelle av en flyforsinkelse eller -kansellering.

Mistet eller skadet bagasje på flyet

Flyselskaper er ansvarlige for vår mistet eller skadet innsjekket bagasje. Sjekk hva du kan søke om i tilfelle at bagasjen din er mistet eller skadet av flyselskapet.


 

Hint og forslag i denne artikkelen og relaterte artikler er kun til informasjon og supplement, og kan ikke utgjøre grunnlaget for krav mot eSkyTravel.no.

Inneholder denne artikkelen informasjon du lette etter? Ja | Nei
Jeg synes at denne artikkelen;
Takk for din vurdering!